Show simple item record

dc.contributor.advisorBičevskis, Raivisen_US
dc.contributor.authorKanbergs, Agrisen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:47:10Z
dc.date.available2015-03-23T13:47:10Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.other19142en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/13542
dc.description.abstractŠis bakalaura darbs ir autora bijības un cieņas pilns centiens pieskarties neapšaubāma ģēnija F. Nīčes kunga idejiski filosofiskajam mantojumam, ņemot vērā akadēmiskam pētījumam izvirzītās prasības un noteikumus. Darbs ir iedalīts 4 nodaļās un 2 apakšnodaļās, tajā ir mēģināts paraudzīties uz Nīči gan tradicionāli – vispārpieņemtā kontekstā, kā uz dinamīta stilā domājošu filosofiskās domas nesēju, kurš kritizē gluži vai visas Eiropas cilvēkam vispārpieņemtās normas un vērtības, gan mazliet oriģinālākā skatījumā, kas reducējas uz mēģinājumu aplūkot Nīči kā domātāju, kurš vienmēr ir bijis cieši saistīts ar savām protestantiskajām saknēm, vienlaikus būdams arī ass un nesamierināms reliģijas vispār un galvenokārt – kristietības – vērtību kritiķis. Darba mērķis ir parādīt, ka Nīčes attieksme pret kristietību nav tikai kritika, bet vienlaikus arī vispārcilvēcisko vērtību savdabīgs apliecinājums. Šāds domas pavērsiens savukārt apliecina tāda veida intelektuāli filosofisku vingrinājumu nosacītību un relatīvismu. Darbā ir izmantotas gan Nīčes pētnieku – F. Koplestona, L. Spinksa, S. Malhola, R. Safranska un citu atziņas, gan arī pats autors ir riskējis atklāt savu Nīčes idejiskā mantojuma redzējumu, kurā atklājas autora paša skatījums uz F. Nīčes Dzīves filosofiju un tās lomu mūsu reālajā dzīvē. Šāds skatījums pierāda: ja vien ir vēlēšanās aplūkot kādu jautājumu ad Hominem, reducējot Nīčes vērtību kritiku uz viņa laikmeta gaisotni un noskaņām, varam nonākt pie visai drosmīgām, ja ne paradoksālām atziņām.-en_US
dc.description.abstractThis bachelors degree work is the author's awe and respectful attempt to touch the undoubted genius of F.Nietzsche's ideological and philosophical heritage, taking into account the academic of the requirements and regulations. This Bachelor's degree work is an respectful authors try to touch the ideologically Philosophical heritage of the undoubtable genius of F.Nietzsche. This work is divided into 4 branches and 2 sub branches. In this piece it is tried to look at Nietzsche in both the traditional way, which views him as an aggressive bringer of philosophical ideas, that criticizes almost all conventional norms and values of the European people, and a little more original approach, that reduces to a view of Nietzsche as a thinker, who has always been in close connection with his protestant roots, and at the same time being a very edged and uneasy critic of religion, mainly Christianity. The goal of this work is to show that the attitude of Nietzsche towards Christianity is not a mere critique but an acknowledgement of values of the whole of humankind. A thought twist like this however verifies the contingency and relativism of a kind of intellectually philosophical exercise. In this piece there are used not only the insights of such Nietzsche’s researchers like F.S.J. Copleston, L. Spinks, S. Mulhall, R. Safranski and others but the author has risked revealing his own interpretation of Nietzsches ideological heritage in which the author reveals his view on F. Nietzsches philosophy on life and its role in our lives. A view like this proves that, if there is a desire to look at a certain problem ad Hominem, then by reducing Nietzsches critique of values to the tone and sense of his era, we can come to some brave if not paradox conclusions.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFilozofijaen_US
dc.titleF. Nīče un vērtību pārvērtēšana.en_US
dc.title.alternativeF. Nietzsche and the revalutation of values.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record