Show simple item record

dc.contributor.advisorŠuvajevs, Igorsen_US
dc.contributor.authorZilvers, Reinisen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:47:23Z
dc.date.available2015-03-23T13:47:23Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.other31853en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/13650
dc.description.abstractLaimīga un veselīga dzīve apzīmē viena procesa divus aspektus. Tā ir pilnvērtīga un plaukstoša indivīda dzīve, kas realizējas apmierinot eksistenciālās vajadzības. Eksistenciālās vajadzības ir specifiskas cilvēka vajadzības, piemītošas tikai cilvēkam, jo izriet no tā īpašā stāvokļa. Fromms iedala 5 vajadzības – saistība, transcendēšana, iesakņotība, identitātes izjūta un orientēšanās rāmis, kuras vajag papildināt, jo to apmierināšana ir vienīgais civilizācijas mērķis. Sabiedrībai ir jābūt pielāgotai cilvēka iedabas vajadzībām, nevis otrādāk. Jo tālāk sociālais raksturs no cilvēka iedabas, jo lielāka cilvēka atsvešinātība un iespēja mentāli saslimt. Vienīgā iespēja izveseļoties un kļūt par pilnvērtīgu cilvēku ir mīlēt mākslas apgūšanā, jo mīlestība īpaši mūsu sabiedrībā ir visvairāk nepieciešamā izjūta cilvēka eksistenciālo vajadzību apmierināšanai. Mīlēšanas un dzīves mākslas nepieciešams iedzīvināt sabiedrībā un kultūrā, lai var piepildīties humānistiskā utopija par laimīgu, miermīlīgu un veselu cilvēku civilizāciju. Atslēgas vārdi: laimīga dzīve, eksistenciālās vajadzības, māksla mīlēt, nekrofilija, vesela sabiedrība, sociālais raksturs, mentālā veselība.en_US
dc.description.abstractHappy and sane life is different aspects of one process. It’s valuable and flourishing individual life, which is possible satisfying mans existential needs. Existential needs are specific human needs, only human owns them, because they come from humans’ specific state. Fromm divides 5 needs – relatedness, transcendence, rootedness, sense of identity and frame of orientation, which should be extended, because satisfying them is the only aim of civilization. Society must be adapted to human nature needs, not vice versa. The further social character is from human nature, the bigger human alienation and chance of mental illness. Only chance to recover and to become fully human is in learning art of loving, because love especially in our society is the most necessary feeling to satisfy mans existential needs. Art of love and life must be embodied in society and culture, to fulfil humanistic utopia of happy, peaceful and sane people civilization. Key concepts: sane life, existential needs, the art of loving, necrophilia, sane society, social character, mental health.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFilozofijaen_US
dc.titleLaimīga dzīve Ē.Fromma skatījumā.en_US
dc.title.alternativeSane Life in Erichs Fromms View.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record