Show simple item record

dc.contributor.advisorMintaurs, Mārtiņšen_US
dc.contributor.authorKupšāns, Kristapsen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:47:32Z
dc.date.available2015-03-23T13:47:32Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.other38839en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/13727
dc.description.abstractBakalaura darbā „Sabiedrisko ēku celtniecība Rīgā (1920-1940): sociāli politiskais aspekts” apskatīta Rīgas pilsētas un sabiedrisko ēku būvniecības vēsture, kuru ir ietekmējusi laikmetu sociālie, politiskie un ekonomiskie apstākļi, kā arī pārmaiņas sabiedrības un arī valdošās varas estētiskajos uzskatos. Darba mērķis ir noskaidrot, kādi sociālie un politiskie aspekti ietekmēja Rīgas pilsētbūvniecības politiku attiecībā pret sabiedriskajām ēkām no starpkaru posmā. Darba gaitā apskatītais laika posms dalīts divās daļās – neatkarīgās Latvijas Republikas parlamentārisma posms un Kārļa Ulmaņa autoritārais režīms. Tiek analizēta pilsētbūvniecības politika, monumentālo sabiedrisko ēku projekti un sociālie un politiskie aspekti, kas ietekmēja to plānošanu un būvniecību. Darbs sastāv no 3 nodaļām, 85 lappusēm.en_US
dc.description.abstractBachelor’s work „Construction of public buildings in Riga (1920-1940): the social and political aspect” is about history of Riga’s townplanning regarding construction of public buildings, that has always been affected by century’s social, political an economical circumstances, and changes of esthetic taste of society and highest authorities. The main aim of this research is to find out what social and political aspects affected townplanning regarding to public buildings in Riga in interwar period. This period of time is divided in two parts – Parlamental period of Independent Latvian Republic and authoritarian regime of Kārlis Ulmanis. Policy of townplanning, monumental public building projects and social – political aspects, which affected plans and construction of those buildings, are analyzed. Work consists of 3 chapters and 85 pages.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVēstureen_US
dc.titleSabiedrisko ēku celtniecība Rīgā (1920-1940): sociāli politiskais aspektsen_US
dc.title.alternativeConstruction of public buildings in Riga (1920-1940): the social and political aspecten_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record