Show simple item record

dc.contributor.advisorTumans, Harijsen_US
dc.contributor.authorDreimane, Līvaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:47:35Z
dc.date.available2015-03-23T13:47:35Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.other41996en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/13771
dc.description.abstractBakalaura darba „Japānas dārzu māksla (794 – 1573)” ietvaros tiek pētīta reliģijas (budisma un sintoisma) ietekme uz šī mākslas veida veidošanās un attīstības procesu, īpašu uzmanību pievēršot saiknei starp izmaiņām un jaunām iezīmēm minēto reliģiju un dārzu mākslas attīstībā. Iepriekš tapušie pētījumi, kas veltīti dārzu mākslai Japānā, lielāku uzmanību velta dārzu estētiskajām vērtībām un to analīzei, mazāk pievēršoties reliģijas būtiskajai lomai. Pētījuma izstrādes rezultātā tika secināts, ka tieši reliģiskajiem priekšstatiem bijusi noteicošā loma dārzu mākslas veidošanās un attīstības procesā, jo īpaši – budisma un sintoisma sinkrētismam, kas savu uzplaukumu piedzīvoja līdz ar Heianas perioda aizsākumu 794.gadā, kas iezīmē arī bakalaura darba hronoloģisko robežu sākumpunktu.en_US
dc.description.abstractThe bachelor thesis „The Garden Art of Japan (794 – 1573)” examines the impact of religion (shinto and buddhism) on the formation and development of this form of art, with special attention being paid to the linkage between the changes and new features in development of previously mentioned religions and garden art. Researches made before devoted to the garden art of Japan have paid a greater attention to the aesthetic values, focusing less on the essential role of religion. It was concluded at the end of the study that the religious beliefs have paid the most significant role on the formation and development of the garden art, especially the syncretism of buddhismt and shinto, which gained it’s peak with the beginning of Heian period, which marks the beginning of the chronological boundaries of the bachelor thesis as well.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVēstureen_US
dc.titleJapānas dārzu māksla (794-1573)en_US
dc.title.alternativeThe Garden Art of Japan (794-1573)en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record