Show simple item record

dc.contributor.advisorPriedīte-Kleinhofa, Aijaen_US
dc.contributor.authorŠkapars, Mārtiņšen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:47:36Z
dc.date.available2015-03-23T13:47:36Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.other42642en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/13782
dc.description.abstractBakalaura darbā “Eiropas romantisma ietekme uz filozofisko domu Latvijā: tā atskaņas Friča Bārdas un Jāņa Poruka dzejā” apzinātas Eiropas romantisma galvenās iezīmes un raksturlielumi, kā arī apstākļi, kas palīdzēja noformēties romantisma garam. Darba otrajā daļā, vadoties pēc secinājumiem, kuri apkopoti darba pirmajā daļā, analoģisks uzdevums tiek izvirzīts attiecībā pret romantismu Latvijā. Papildus tiek veikta analīze attiecībā uz 19.gs. un 20.gs. mijas filozofiskais strāvojums Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot Friča Bārdas un Jāņa Poruka literārajai un intelektuālajai darbībai. Galvenais problēmjautājums – vai atrodamas paralēles starp romantisma izpausmēm Eiropā un Latvijā, kopīgo un atšķirīgo iezīmju uzrādīšana (konstatēšana). Analīzē iegūtie rezultāti ļauj secināt, ka, lai gan Eiropas romantisma iespējamā ietekme uz filozofisko domu Latvijā ir vērā ņemama, latviešu autoru uzskatos iezīmējas arī būtiskas atšķirības un savdabības.en_US
dc.description.abstractThe bachelor work „European romanticism influence on Latvian philosophical thought: aftermath in Fricis Barda and Janis Poruks poetry” identifies European romanticism main features and characteristics, as well as the conditions that contributed the emergence of romantic spirit. On the basis of information summarized in the first part, in the second part of this work, analogous tasks is raised in relation to the romanticism in Latvia .Additional analysis are carried out to study the philosophical movement in Latvia on the turn of 19th. and 20th. century, paying particular attention to Fricis Barda and Janis Poruks literary and intellectual activity. The core concern is - are there parallels between the expression of romanticism in Europe and the romanticism in Latvian, identification of similarities and differences. Results led to the conclusion that effect of romanticism in Europe on romanticism in Latvia is noteworthy, but the differences and uniqueness of romanticism in Latvia is uen_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFilozofijaen_US
dc.titleEiropas romantisma ietekme uz filozofisko domu Latvijā: tā atskaņas Friča Bārdas un Jāņa Poruka dzejāen_US
dc.title.alternativeEuropean romanticism influence on Latvian philosophical thought:aftermath in Fricis Barda and Janis Poruks poetryen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record