Show simple item record

dc.contributor.advisorPērkone, Laimdotaen_US
dc.contributor.authorMihaloviča, Ritaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:47:39Z
dc.date.available2015-03-23T13:47:39Z
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.other9020en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/13811
dc.description.abstractDarbā „Kultūra un izglītības sistēma Atašienes pagastā 20.gs. 20-50. gados” tiek apzinātas un analizētas kultūras un izglītības iespējas Jēkabpils rajona Atašienes pagasta teritorijā no 20.gs.20.gadiem līdz 20 gs. 50. gadiem, kā centrālo objektu aplūkojot Marinzejas pili, jo tēma ir minimāli pētīta, darbs būs noderīgs Atašienes gidiem un tūristiem. Darba gaitā iegūtie secinājumi: •lielākais Atašienes pagasta kultūras un izglītības virzītājspēks 20.gs. sākumā bija Latgales atmoda; •20.gs. 20.gados Atašienē noteicošās bija 6 mazās skolas, taču centrā nostājās Brāļu Skrindu pamatskola, ar kodolīgu un kompetentu skolotāju kolektīvu, kas būtībā virzīja pagasta izaugsmi; •20.gs. 30. gados aktīvi darbojās aizsargi, mazpulks, baznīcas koris, ko noteica Atašienes iedzīvotāju aktīvā vēlme mācīties; •kara gadi pārmainīja pilnīgi visas dzīves sfēras- skolas komunistiskā ikdiena, darbs kolhozos, ļeņinisms-marksisms, deportācijas, trūkums, nabadzība, stagnācija, kultūras diapazona maiņa- galvenie atslēgvārdi 20.gs. 40.-50.gadiem; •vārdi „kultūra” un „izglītība” Atašienē 20.gs. 20.-50. gados var tik lietoti kā sinonīmi, jo izglītības institūcijas bija autoritāte.en_US
dc.description.abstractIn the bachelor work “Culture and Education System in Civil Parish Atasiene in 20th Century Year’s 20-50” author gather information and analyze cultural life and education system in territory of Atasiene from 20th century Years 20 till 50 and castle Marinzeja as the central object because author comes from Atasiene, theme isn’t explored and this work will be useful for guides of Atasiene while there’re coming many tourists. The conclusions of the research: •impulsive force for culture and education was Latgale’s revival in the beginning of 20th century; •in the years 20th the most important cultural level were six small schools but at the same time central place occupied Bralu Skrindu primary school with succinct and proficient collective of teachers who fundamentally directed progress in Atasiene; •20th century years 30th very progressive were defender’s organization, small regiment, the choir of church what is attributable with wish to learn as much as you can; •the years of war changed totally everything- communistically educated children, work in kolkhoz, Leninism- Marxism theory, deportations, penury, poverty, stagnation, the change of cultural diapason- these are the keywords of 20th century year’s 40-50; •words “culture” and “education” can be used like synonyms because education institutions were authority.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVēstureen_US
dc.titleKultūra un izglītības sistēma Atašienes pagastā 20.gs. 20.-50. gados.en_US
dc.title.alternativeCulture and Education System in Civil Parish Atasiene in 20th Century, Years 20-50.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record