Show simple item record

dc.contributor.authorLatvijas Universitāte. Astronomijas institūts
dc.contributor.authorLatvijas Zinātņu akadēmija
dc.creatorAlksne, Zenta; Alksnis, Andrejs; Andžāns, Agnis; Balklavs, Arturs; Bērziņš, Kārlis; Bite, Normunds; Daube, Ilga; Docenko, Dmitrijs; Gills, Mārtiņš; Jansons, Jānis; Jaunbergs, Jānis; Kauliņš, Juris; Nikolajevs, Aleksandrs; Pundure, Irena; Straupe, Vineta; Vilka, Gunta; Vilks, Ilgonis; Vilks, Imants; Začeste, Inga; Zarniks (Czarnik), Tams (Tamarack)
dc.date.accessioned2013-05-27T06:03:47Z
dc.date.available2013-05-27T06:03:47Z
dc.date.issued2001-06
dc.identifier.citationZvaigžņotā Debess: populārzinātnisks gadalaiku izdevums / Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitātes Astronomijas institūts; [A.Balklavs (atbild. redaktors), A.Andžāns (atbild. red. vietn.), A.Alksnis, K.Bērziņš, M.Gills, R.Kūlis, I.Pundure (atbild. sekretāre), T.Romanovskis, L.Roze, I.Vilks]. - Rīga: LU Astronomijas institūts. - Nr. 172 (2001, Vasara). - 96 lpp.: il. ISSN 0135-129Xen_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1432
dc.descriptionContents: U.Dzērvītis. Sensational Discovery in Experimental Physics ; G.Rozenfelds. Solar Eclipse in Kamishin ; Z.Alksne, A.Alksnis. Search for Exsoplanets: Success and Complications ; Z.Alksne. A Star is Growing in a Bok Globule ; A.Balklavs. Observation of an Interesting Object by Cosmic Radio Interferometer ; A.Balklavs. HALCA – Step in Space Radio Interferometry ; T.Czarnik. Physiological Adaptation to Weightlessness ; Ilgonis Vilks. Spaceflight. Period of Great Success (1961-1973) (concluded) ; Ilgonis Vilks. Spaceflight. Almost Everyday Life (1973-2000) ; V.Straupe. About Astronomy in One of the Biggest Museum of Natural Sciences ; Imants Vilks. Contemporary Science on Eternal Life ; A.Andžāns. Solutions of Problems of Team Olympiad Baltic Way’2000 in Mathematics ; J.Jaunbergs. Dust Storm Patterns on Mars ; J.Jaunbergs. Mars Odyssey 2001 ; J.Jaunbergs, M.Gills. Competition for Readers ; M.Gills. The Annual Star Party in Vabole ; A.Nikolajev. Sun-Dials for Entire Territory of Latvia (concluded) ; I.Začeste. Constellations at Summer Midnight ; G.Vilka. Cinema of the New Millennium ; J.Jansons. Jāzeps Čudars – First Latgalian Physicist (1910-1990) ; I.Daube. Let us Remember and Celebrate this Summer ; I.Pundure. At Andrupene Stone Astronomer ; K.Bērziņš. On Friendly Terms with Cosmology: Questions and Answers ; J.Kauliņš. The Starry Sky in the Summer of 2001.en_US
dc.description.sponsorshipLatvijas Zinātnes padome, Latvijas Universitāte, A/s “Aldaris”en_US
dc.description.tableofcontentsSaturs: Sensacionāls atklājums eksperimentālajā fizikā ; Saules aptumsums Kamišinā ; Z.Alksne, A.Alksnis. Citplanētu meklēšanas veiksmes un sarežģījumi ; N.B. Zināšanu pārbaude ; Z.Alksne. Boka globulā top zvaigzne ; A.Balklavs. Interesants ārpusgalaktiska objekta novērojums ar kosmisko radiointerferometru ; A.Balklavs. HALCA – solis kosmiskajā radiointerferometrijā ; T.Zarniks. Cilvēka pielāgošanās bezsvara stāvoklim ; Ilgonis Vilks. Kosmiskie lidojumi: lielo sasniegumu laiks (1961-1973) (nobeig.) ; Ilgonis Vilks. Kosmiskie lidojumi: gandrīz kā ikdiena (1973-2000) ; V.Straupe. Par astronomiju vienā no pasaules lielākajiem dabaszinātņu muzejiem ; Imants Vilks. Mūsdienu zinātne par mūžīgu dzīvību ; A.Andžāns. Matemātikas komandu olimpiādes “Baltijas ceļš’2000” uzdevumu atrisinājumi; J.Jaunbergs. Marsa vēju un putekļu deja ; J.Jaunbergs. Marsa Odiseja 2001 ; J.Jaunbergs, M.Gills. Konkurss lasītājiem: jautājumi, rezultāti ; M.Gills. Astronomijas nometne Vabolē ; M.Gills. Krustvārdu mīkla „Par Ērgļa nometni” ; A.Nikolajevs. Saules pulksteņi visai Latvijai (2.turpin.) ; I.Daube. Šovasar atceramies: K.Menzins – 100, P.Slavens – 100 ; I.Začeste. Zvaigznāji vasaras pusnaktī ; G.Vilka. Jaunās tūkstošgades kino ; J.Jansons. Jāzeps Čudars – pirmais latgaļu fiziķis (1910-1990) ; I.Daube. Šovasar atceramies: Izāks Rabinovičs (1911-1977) ; I.Daube. Šovasar svinam: E.Anderss – 75 ; I.Pundure. Pie Andrupenes akmeņu astronoma ; KBērziņš. Ar kosmoloģiju uz tu: jautājumi un atbildes ; J.Kauliņš. Zvaigžņotā debess 2001.gada vasarā ; Pirmo reizi “ZvD”: Vineta Straupe ;
dc.description.tableofcontentsСодержание: У.Дзервитис. Сенсационное открытие в экспериментальной физике ; Г.Розенфелдс. Солнечное затмение в Камышине ; З.Алксне, А.Алкснис. Удачи и осложнения в поисках планет вне Солнечной системы ; З.Алксне. В глобуле Бока возникает звезда ; А.Балклавс. Интересное наблюдение внегалактического объекта космическим радиоинтерферометром ; А.Балклавс. HALCA – шаг в космическую радиоинтерферометрию ; Т.Зарник. Адаптация человека к невесомости ; Илгонис Вилкс. Космические полёты. Пора больших достижений (1961-1973) ; Илгонис Вилкс. Космические полёты. Почти как будни (1973-2000) ; В.Страупе. Об астрономии в одном из самых больших музеев естественных наук мира ; Имантс Вилкс. Современная наука о вечной жизни ; А.Анджанс. Решения задач командной олимпиады по математике «Балтийский путь’2000» ; Я.Яунбергс. Танец ветра и пыли на Марсе ; Я.Яунбергс. Одисея Марса 2001 ; Я.Яунбергс, М.Гиллс. Конкурс для читателей ; М.Гиллс. Ежегодный астрономический лагерь в Ваболе ; А.Николаев. Солнечные часы для всей Латвии (2-ое продолжение) ; И.Зачестэ. Созвездия в летнюю полночь ; Г.Вилка. Кино нового тысячелетия ; Я.Янсонс. Язепс Чударс – первый латгальский физик (1910-1990) ; И.Даубе. Этим летом отмечаем юбилеи учёных ; И.Пундуре. У «каменного астронома» в Андрупене ; К.Берзиньш. С космологией на ты: вопросы и ответы ; Ю.Каулиньш. Звёздное небо летом 2001 года ;
dc.language.isolaven_US
dc.publisherApgāds “Mācību grāmata”en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCitplanētasen_US
dc.subjectAstronomiskais testsen_US
dc.subjectBoka globula B68en_US
dc.subjectĀrpusgalaktiskais lacertīdu klases objekts AO 0235+164en_US
dc.subjectHALCA – Japānas kosmiskais radioteleskopsen_US
dc.subjectCilvēks bezsvara stāvoklīen_US
dc.subjectKosmiskie lidojumi (1961-2000)en_US
dc.subjectAstronomijas dabaszinātņu muzejs Minhenē (Vācija)en_US
dc.subjectMūsdienu zinātne un nemirstībaen_US
dc.subjectMatemātikas komandu olimpiāde “Baltijas ceļš’2000” – uzdevumu atrisinājumien_US
dc.subjectPutekļu vētras uz Marsaen_US
dc.subjectMarsa Odiseja 2001en_US
dc.subjectMarsa konkurss: jautājumi, rezultātien_US
dc.subjectAstronomijas nometne "Ērgļa Lambda"en_US
dc.subjectAstronomijas nometne "Ērgļa Kapa"en_US
dc.subjectKrustvārdu mīklaen_US
dc.subjectSaules pulksteņi Latvijaien_US
dc.subjectKārlis Menzins – 100en_US
dc.subjectPauļus Slavens (Slavenas) – 100en_US
dc.subjectVasaras zvaigznājien_US
dc.subjectKino fantastikaen_US
dc.subjectPirmais latgaļu fiziķis Jāzeps Čudars (1910-1990)en_US
dc.subjectIzāks Rabinovičs (1911-1977)en_US
dc.subjectEduards Anderss (dz. Alperovičs) – 75en_US
dc.subjectAndrupenes akmeņu astronomsen_US
dc.subjectKosmoloģija – jautājumi un atbildesen_US
dc.subjectAstronomiskās parādības - 2001en_US
dc.titleZvaigžņotā Debess: 2001, Vasara (172)en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/contributionToPeriodicalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record