Now showing items 1-10 of 1

  Agregācijas operators (1)
  Approximate system (1)
  Aproksimatīva sistēma (1)
  Augšējais un apakšējais aproksimatīvie operatori (1)
  Ekstensionālās nestriktas kopas (1)
  Extensional fuzzy set (1)
  Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika (1)
  Fuzzy equi- valence relation (1)
  General aggregation operator (1)
  Matemātika (1)