Now showing items 1-8 of 1

  cilvēkkapitāls (1)
  Economy (1)
  Ekonomika (1)
  inovācijas (1)
  organizācijas kultūra (1)
  The Latvian economy (1)
  tirgus orientācija (1)
  valsts finanšu atbalsts inovāciju jomā (1)