Show simple item record

dc.contributor.advisorButulis, Ilgvarsen_US
dc.contributor.authorUpens, Mārcisen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-07-05T01:11:45Z
dc.date.available2015-07-05T01:11:45Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.other46845en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/29275
dc.description.abstractBakalaura darba tēma ir ziemas sporta veidi Latvijā no 1920. līdz 1940. gadam. Darba mērķis ir pētīt ziemas sporta veidu galvenās attīstības tendences 20. gadsimta 20. un 30. gados Latvijā, un to virzienus. Darbā tiek izvirzīti četri galvenie uzdevumi. Pirmais no ir sniegt ieskatu, kādi ziemas sporta veidi bija tajā laikā, kā arī kādi ir šo veidu sportistu sasniegumi Latvijā. Otrkārt, darbs raksturo Latvijas sporta organizācijas vadības un Latvijas Ziemas Sporta savienības darbību 20. un 30. gados un to ietekmi uz ziemas sporta veidiem Latvijā. Trešais uzdevums ir pētīt ziemas sporta propagandu 20. un 30. gados un tās ietekmi uz masu ziemas sportu Latvijā. Ceturtkārt, tika aprakstīti un analizēti galvenie Latvijas ziemas amatieru sportistu panākumi starptautiskajā arēnā. Darbs strukturizēts 4 nodaļās, katram uzdevumam veltot atbilstošu nodaļu. Galvenajos secinājumos tiek minēts, ka ziemas sportā bija panākumi starptautiskā līmenī, jo īpaši 20. gs. 30. gados. Kā lielisku pierādījumu šim secinājumam var minēt Alfona Bērziņa Eiropas meistara titulu 1939. gadā. Arī tautas sports tika propagandēts, jo īpaši aizsargu vidū. Liela nozīme bija sporta vadības un visvairāk Latvijas Ziemas Sporta savienības entuziasmam.en_US
dc.description.abstractThe theme of this bachelor’s project is Winter Sports in Latvia in 1920-1940. The aim is to explore the trends of the different winter sports’ types in Latvia in 20’s and 30’s of the 20 century and their developments. The project has four main tasks. Firstly, the task is to give an insight into the types of sports which existed during that specific period, as well as to describe athletes' achievements in Latvia. Secondly, the project describes the management of the Latvia’s sports organisations and activities of Latvia’s Winter Sport Union in 20’s and 30’s, as well as it analyses their impact on winter sports in Latvia. Thirdly, the task is to study the propaganda of the winter sports in 20’s and 30’s and its impact on the popular winter sport in Latvia. . Fourthly, the project displays and analyses the success of the main Latvian amateur athletes of winter sports in the international arena. The project is divided into four chapters, i.e. each chapter reflects the relevant task. Key findings include that winter sports was a success at international level. The European Mater Title of Alfons Berzins in 1939 should be mentioned as an evidence for that conclusion. The popular sport also was advocated, especially in the field of guards. The management of the sports organisations and enthusiasm of the Latvia’s Winter Sports Union played an important role.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVēstureen_US
dc.subjectZiemasen_US
dc.subjectSportaen_US
dc.subjectveidien_US
dc.subjectLatvijāen_US
dc.titleZiemas sporta veidi Latvijā 1920.-1940.en_US
dc.title.alternativeThe way of winter sports in Latvia in 1920-1940en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record