Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Radošais darbs ar pasakām vācu valodas kā svešvalodas stundās vidusskolā skolēnu mācību motivācijas paaugstināšanai

This email address is used for sending the document.