Show simple item record

dc.contributor.authorLatvijas Universitāte. Astronomijas institūts
dc.contributor.authorLatvijas Zinātņu akadēmija
dc.date.accessioned2015-09-01T11:12:31Z
dc.date.available2015-09-01T11:12:31Z
dc.date.issued2011-09
dc.identifier.citationZvaigžņotā Debess: populārzinātnisks gadalaiku izdevums / Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitātes Astronomijas institūts; [LZA koresp.loc. Dr.habil.math. A.Andžāns (atbild. redaktors), LZA Dr.astron.h.c. Dr.phys. A.Alksnis, K.Bērziņš, Dr.sc.comp. M.Gills (atbild. red. vietn.), Ph.D. J.Jaunbergs, Dr.phil. R.Kūlis, I.Pundure (atbild. sekr.), Dr.paed. I.Vilks]. - Rīga: LU Astronomijas institūts. - Nr. 213 (2011, Rudens). - 64 lpp.: il. ISSN 0135-129Xen_US
dc.identifier.ismn0135-129X
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31012
dc.descriptionContents: “ZVAIGŽŅOTĀ DEBESS” FORTY YEARS AGO: A.Spektors. New Radiotelescopes (abridged) ; N.Cimahoviča. Solar Researchers Gather in Samarkand (abridged) ; DEVELOPMENTS in SCIENCE: M.Krastiņš. Smallest Planet of Solar System: Riddle of Centuries (2nd part) ; NEWS: A.Alksnis. New Look at „Oddball” Star Cluster NGC 6791 ; CONFERENCE “The VIEW from SPACE. FIRST MANNED SPACE FLIGHT – 50”: U.Stirna. Creation of Space Technologies and Materials ; ACADEMIC STAFF of the UNIVERSITY of LATVIA: A.Salītis. Centenary of Latvian Astronomer Professor K.Šteins (1911-1983) ; LATVIAN SCIENTISTS: I.Vilks. Remembering Leonora Roze (1928-2010) ; For SCHOOL YOUTH: A.Bruņeniece, I.Dudareva. Human Adventure in Space Research of Last 50 Years ; M.Podniece, I.Murāne. Latvian Young Space Researchers Continue to Explore Sky (concluded) ; MARS in the FOREGROUND: J.Jaunbergs. The Story of Martian Volcanoes ; For AMATEURS: A.Gintere. European Astrofest 2011 ; I.Vilks. Celebration under Gagarin’s Star ; FLASHBACK: Jānis Kauliņš. Observatory of the Latvian Astronomical Society in Sigulda (concluded) ; COSMOS as an ART THEME: J.Štrauss. Universe as Philately Subject (concluded) ; BELIEVE IT or NOT: I.Pundure. How to Cope with Non-Priority Direction ; Juris Kauliņš. The STARRY SKY in the AUTUMN of 2011 ; Supplement: Astronomical Calendar 2012 (compiler I.Vilks) ; Содержание: А.Спекторс. Новые радиотелескопы ; Н.Цимахович. Исследователи Солнца собираются в Самарканде ; М.Крастиньш. Загадка столетий – наименьшая планета Солнечной системы (II часть) ; А.Алкснис. Новый взгляд на необычное звёздное скопление NGC 6791 ; У.Стирна. Как разрабатывают космические технологии и материалы ; А.Салитис. Сто лет со дня рождения латышского астронома профессора К.Штейнса (1911-1983) ; И.Вилкс. Вспоминая Леонору Розе (1928-2010) ; А.Брунениэце, И.Дударева. Приключения исследователей космоса за последние 50 лет ; М.Подниэце, И.Муране. И в этом году небо принадлежит юным латвийским исследователям космоса (заключение) ; Я.Яунбергс. Что рассказывают марсианские вулканы ; А.Гинтере. Европейский Astrofest 2011 ; И.Вилкс. Праздник под Гагаринской звездой ; Я.Каулиньш. Обсерватория Латвийского Астрономического общества в Сигулде (заключение) : Е.Штраусс. Тема Вселенной в филателии (заключение) ; И.Пундуре. Как справляемся с неприоритетным направлением! ; Ю.Каулиньш. Звёздное небо осенью 2011 года ; Приложение: Астрономический календарь 2012 (составитель И.Вилкс) ; Saturs: Jauni radioteleskopi ; Samarkandā pulcējas Saules pētnieki ; M.Krastiņš. Gadsimtu mīkla – vismazākā Saules sistēmas planēta (II) ; A.Alksnis. Jauns skatījums uz savdabīgo zvaigžņu kopu NGC 6791 ; Pamanītas kļūdas 2011. gada vasaras laidienā ; U.Stirna. Kā top kosmosa tehnoloģijas un materiāli ; R.M. Paula Stradiņa Medicīnas Vēstures muzejā 7.martā... ; A.Salītis. Simts gadi kopš latviešu astronoma profesora K.Šteina dzimšanas ; I.P. “Zvaigžņotajā debesī” par Kārli Šteinu ; Pirmo reizi “ZvD”: Uldis Stirna ; I.Vilks. Leonoru Rozi atceroties ; K.S. Šoruden jubileja: K.Lapuškam – 75 ; A.Bruņeniece, I.Dudareva. Cilvēka piedzīvojumi kosmosa izpētē pēdējos 50 gados ; M.Podniece, I.Murāne. Debesis arī šogad pieder Latvijas jaunajiem kosmosa pētniekiem (nobeig.) ; I.D. Šoruden atceramies: K.-B.Dosam – 150, J.Straubergam – 125, I.-A.Brikmanim – 100 ; J.Jaunbergs. Ko stāsta Marsa vulkāni? ; A.Gintere. Eiropas Astrofest 2011 ; I.Vilks. Viesības zem Gagarina zvaigznes ; R.M. 15./16. jūnija nakts iespaidi ; Jānis Kauliņš. Latvijas Astronomijas biedrības observatorija Siguldā (nobeig.) ; I.P. Sveicam: M.Ābele, K.Lapuška – V.Capa balvas laureāti 2011 ; I.D. Šoruden jubileja: B.Rjabovam – 60 ; J.Štrauss. Visuma tēma filatēlijā (nobeig.) ; I.Pundure. Kā tiekam galā ar neprioritāru virzienu! Vēsturisks lēmums ; Juris Kauliņš. Zvaigžņotā debess 2011.gada rudenī ; Pielikumā: Astronomiskais kalendārs 2012 (sastādītājs I.Vilks)en_US
dc.description.sponsorshipLatvijas Universitāteen_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherApgāds “Mācību grāmata”en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMerkurs – vismazākā Saules sistēmas planētaen_US
dc.subjectZvaigžņu kopa NGC 6791en_US
dc.subjectKonference «Ar skatu no kosmosa. Pirmā cilvēka lidojumam kosmosā – 50»en_US
dc.subjectKoksnes ķīmijas institūts – kosmosa tehnoloģijas, materiālien_US
dc.subjectPaula Stradiņa Medicīnas Vēstures muzejs – kosmonautikaen_US
dc.subjectProfesoram Kārlim Šteinam – 100en_US
dc.subjectLeonoru Rozi atcerotiesen_US
dc.subjectKazimiram Lapuškam – 75en_US
dc.subjectZviedrijas Nacionālais zinātnes un tehnikas muzejs – kosmonautikaen_US
dc.subjectKonkurss „Mums pieder debesis 2011” – intervija ar projekta vadītājuen_US
dc.subjectKarlam Bruno Dosam – 150en_US
dc.subjectJānim Straubergam – 125en_US
dc.subjectIndriķim Arturam Brikmanim – 100en_US
dc.subjectMarsa vulkānien_US
dc.subjectEiropas Astrofest 2011en_US
dc.subjectStarParty Nr. 5 „Zem Gagarina zvaigznes”en_US
dc.subjectPilns Mēness aptumsums 15./16. jūn. 2011.en_US
dc.subjectLatvijas Astronomijas biedrības observatorija – Siguldaen_US
dc.subjectMāris Ābele, Kazimirs Lapuška – Valtera Capa balvas laureāti 2011en_US
dc.subjectBorisam Rjabovam – 60en_US
dc.subjectKosmodromi, observatorijas – pastmarkas, aploksnesen_US
dc.subjectAstronomija neprioritārs virziens – LZP vēsturisks lēmumsen_US
dc.subjectAstronomiskās parādības – 2011.gada rudenīen_US
dc.titleZvaigžņotā Debess: 2011, Rudens (213)en_US
dc.title.alternativeLatvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Universitātes Astronomijas institūta populārzinātnisks gadalaiku izdevumsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/contributionToPeriodicalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record