Show simple item record

dc.contributor.advisorŠumilo, Ērika
dc.contributor.authorBuša, Krista
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2016-01-31T02:02:00Z
dc.date.available2016-01-31T02:02:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other51650
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31450
dc.description.abstractDarbā tiek iztirzāts un no vairākiem skatu punktiem pētīts jēdziens guaņsji. Tiek aprakstīta guaņsji būtība, pētīta guaņsji funkcionēšana un skaidrotas jēdziena galvenās iezīmes, kur svarīgākā no tām ir guaņsji biznesa attiecību kultivēšana. Darba mērķis ir noskaidrot tās biznesa prakses, kuras biznesmeņiem, kuri vēlas uzsākt sadarbību ar Ķīnas uzņēmējiem ir jāzina, jāpiekopj un jāpakļaujas to normām. Darba galvenais secinājums ir tas, ka bakalaura darbs „Guaņsji pamatprincipi starptautiskajās biznesa attiecībās” ir tikai pamata ieskats starpvalstu biznesa attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku, bet šis darbs spēs palīdzēt rietumniekiem atvērt plašāku skatu uz Austruma biznesa kultūru. Autore pētījusi guaņsji no vispārinātiem aspektiem, šis darbs ir kā sākums, lai izprastu milzīgo guaņsji būtību. Savukārt tālākie pētījumi katrai biznesa specifikai vēl būtu jāizpēta atsevišķi, lai tie spētu nonākt pie vēlamā rezultāta ar guaņsji palīdzību. Darba pamatteksta kopējais apjoms ir 44 lapas.
dc.description.abstractThe purpose of this research is to discuss the concept of guanxi from a different point of view, to describe essence of guanxi, research function of guanxi and explain a main features of guanxi, where the most important thing is guanxi development in the business relations. It will discuss business practices, where businessmen, who wants to build a relationship with Chinese companies, has to know, how to practice and subordinate their norms. The main conclusion, is that the Bachelor Thesis „Guanxi basic principles in international business relations”, is only basic view for international business relations with Republic of China, but this can help Westerns to open their mind and see Eastern business culture differently. The author has done research about guanxi from generalized aspect, this thesis is a beginning to understand a huge essence of guanxi, while next researchers have has to be in a specific business field that he or she is interested in, so they can make more successful deals with a help of guanxi. The total length of the main text is 44 pages.
dc.language.isoN/A
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectĀzijas studijas
dc.subjectguaņsji
dc.subjectbizness
dc.subjectĶīna
dc.subjectstarpvalstu attiecības
dc.titleGuaņsji pamatprincipi starptautiskajās biznesa attiecībās
dc.title.alternativeGuanxi Basic Principles in International Business Relations
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record