Show simple item record

dc.contributor.advisorGizeleza, Helēna
dc.contributor.authorŠmatko, Aļona
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2016-01-31T02:02:05Z
dc.date.available2016-01-31T02:02:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other51821
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31466
dc.description.abstractModālo darbības vārdu pareiza lietošana un tulkošana juridiskos tekstos ir ļoti svarīga, jo tos lieto tiesību piešķiršanai un pienākumu uzlikšanai. Šī bakalaura darba mērķis bija konstatēt, kuri darbības vārdi var izteikt atļauju, pienākumu un nepieciešamību juridiskos tekstos un salīdzināt angļu deontisko modālo darbības vārdu lietošanu likumdošanas dokumentos ar paņēmieniem, ko lieto to modālitašu izteikšanai latviešu un spāņu šo dokumentu versijās. Lai sasniegtu to mērķi tika pielietotas kvantitatīvas un kvalitatīvas pētījuma metodes, kā arī salīdzinoša analīze. Rezultātā tika konstatētas deontiskās modālo vārdu nozīmes; tika izanalizēti modālo vārdu tulkošanas noteikumi juridiskā kontekstā; kā arī tika izpētīts, kā angļu deontiskie modalie darbības vārdi ir iztulkoti uz latviešu un spāņu valodu analizētajos dokumentos. Viens no galveniem šī kursa darba secinājumiem ir, ka modālam darbības vārdam should nav vienotās tulkošanas prakses.
dc.description.abstractThe correct usage and translation of modal verbs are very important in legalese, as they are used to provide rights and impose obligations. The purpose of this bachelor thesis has been to find out which verbs can express permission, obligation and necessity in legal texts and to compare the usage of English deontic modal verbs in legislative documents with the means of expressing these modalities in the Latvian and Spanish version of those documents. To achieve this purpose, qualitative, quantitative research methods and comparative analysis have been applied. As the result, the deontic meanings of modal verbs have been found out; the rules of translation of modal verbs in legal context have been analyzed; and it has been investigated how the English deontic modal verbs are translated into Latvian and Spanish within the analyzed documents.One of the main conclusions of this bachelor thesisis that modal verb without a common practice of translation is should is a modal verb without a common practice of translation.
dc.language.isoN/A
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectValodniecība
dc.subjectDeontiskā modalitāte
dc.subjectTulkošana
dc.subjectJuridiskie teksti
dc.subjectEiropas Savienba
dc.subjectDarbības vārdi
dc.titleDeontiskās modalitātes izteikšanas līdzekļi ES tiesību dokumentos angļu valodā un to tulkojumos latviešu un spāņu valodā
dc.title.alternativeMeans of Expressing Deontic Modality in the EU Legislative Documents in English and their Translations to Latvian and Spanish
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record