Show simple item record

dc.contributor.advisorBāliņa, Signe
dc.contributor.authorMinder, Susanna Maria
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte
dc.date.accessioned2016-03-22T02:01:09Z
dc.date.available2016-03-22T02:01:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other52183
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31764
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumus
dc.description.abstractŠīs disertācijas mērķis ir novērtēt, vai uzņēmuma cilvēkresursu vadības mārketinga pieejai ir ietekme uz darbinieku apmierinātību. Kā pētniecības metode ir izmantota cēloniskā modelēšana un pētījumu triangulācija. Rezultāti liecina, ka jo labāka ir uzņēmuma cilvēkresursu vadības mārketinga pieejas kvalitāte un sniegums, jo labāks ir darbinieku novērtējums attiecībā uz sava darba devēja organizāciju, kā arī vispārējā darbinieku apmierinātība, kas attiecas uz ilgāku laiku, ko darbinieki nostrādā uzņēmumā, zemāku kadru mainības līmeni un zemāku kavējumu līmeni uzņēmumā . Atzinumi arī atklāj ievērojamas pozitīvas sakarības starp augstu cilvēkresursu vadības mārketinga pieejas kvalitāti un augstiem rādītājiem attiecībā uz saņemtajiem pieteikumiem uz piedāvātajiem amatiem, augstu identifikācijas līmeni starp saņemtajiem pieteikumiem un piedāvātajiem amatiem, kā arī augstu darbinieku saglabāšanas līmeni pēc pārbaudes laika beigām un darbinieku apmierinātību.
dc.description.abstractThe objective of this dissertation is to assess whether the application of a company ́s human resource management ́s marketing approach h as an impact on employee satisfaction. Concerning the research methods causal modeling and tri angulation of research are used . Results show that the better a company ́s human resource management ́s marketing approach in term s of its quality and performance is, the higher is the employees ́ perception about their employer ́s organization as well as the overall employees ́ satisfaction in terms of a high retention period, a low fluctuation rate and a low absenteeism at a company. Findings also reveal a significant positive relationship between a high quality of human resource management ́s marketing approach in terms of a high ratio of received applications to offered positions, a high rate of identification between received applica tions and offered position as well as a high retention rate after probation period and employee satisfaction. Keywords: Human resource management, employee satisfaction, human resource manag ement ́s marketing approach
dc.language.isoeng
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectManagement
dc.subjectVadībzinātne
dc.subjectVadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
dc.subjectHuman resource management
dc.subjectEmployee satisfaction
dc.subjectHuman resource managements
dc.titleHuman resource management's marketing approach for improving employee satisfaction
dc.title.alternativeCilvēkresursu vadības mārketinga pieeja darbinieku apmierinātības uzlabošanai: Promocijas darbs
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record