Show simple item record

dc.contributor.advisorSloka, Biruta
dc.contributor.advisorBrencis, Juris
dc.contributor.authorBrencis, Ainārs
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte
dc.date.accessioned2016-03-30T01:01:13Z
dc.date.available2016-03-30T01:01:13Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other52185
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31771
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumus
dc.description.abstractPromocijas darba mērķis bija izpētīt teritoriālā zīmola vadības izmantošanu Latvijas pašvaldību mārketingā un sniegt priekšlikumus tās uzlabošanai. Pirmajā nodaļā veikta publiskās pārvaldes un teritoriju mārketinga konverģences analīze. Otrajā nodaļā izvērtēta teritoriālā zīmola vadības posmu realizācija Latvijas pašvaldību mārketingā, identificēti galvenie vadības izaicinājumi. Trešajā nodaļā aprobēta metodika teritoriju uztvertās zīmola vērtības novērtēšanai galvenajos pašvaldību lietojuma aspektos. Analizēti zīmola vadības integrācijas šķēršļi pašvaldībās, noskaidroti novadu uztveres līmeni ietekmējošie faktori un izveidots zīmola vērtības attīstības līmeņu konceptuāls attēlojums. Sniegts ieguldījums pilsētu un novadu identitātes analīzes metodikas pilnveidošanā. Pamatojoties uz pētījumiem, izstrādāti priekšlikumi pašvaldību zīmola vadības pilnveidošanai.
dc.description.abstractThe aim of this paper is to explore the use of place brand management in Latvian municipality marketing and make suggestions for its improvement. First chapter focuses on convergence of public administration and marketing In the second chapter the integration of place brand management in Latvian municipalities is analyzed identifying the common challenges In the third chapter the methodology to assess the perceived brand value was developed which enabled to discover the main integration obstacles of place brand management into public administration. The main factors affecting the place perception levels were found resulting with the conceptualization of place brand value development. Improved the methods on place identity analysis. Based on problems found, suggestions for Latvian municipalities have been set to improve their place brand management.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectVadībzinātne
dc.subjectSabiedrības vadība
dc.subjectpubliskā pārvalde
dc.subjectteritoriālais mārketings
dc.subjectteritoriālā zīmola vadība
dc.subjectpublic administration
dc.subjectmunicipalities
dc.subjectplace marketing
dc.subjectplace branding
dc.titleMārketinga vadības metožu izmantošana Latvijas pašvaldībās
dc.title.alternativeThe Use of Marketing Management Methods in Latvian Municipalities
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record