Show simple item record

dc.contributor.advisorPlacinska, Alla
dc.contributor.authorVolinko, Santa
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2016-07-04T01:10:17Z
dc.date.available2016-07-04T01:10:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other54776
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/33628
dc.description.abstractŠis darbs ir veltīts tēmai “Kolokviālismu un vulgārismu tulkojums spāņu-latviešu valodās Pedro Almodovara filmās”. Darba galvenais mērķis ir izpētīt kādas tulkošanas stratēģijas tiek izmantotas Pedro Almodovara filmu „Atgriezties” un „Āda, kurā es dzīvoju” subtitrēšanas un dublēšanas procesos, lai tulkotu sarunvalodas elementus no spāņu latviešu valodā. Darba teorētiskā daļa ir veltīta audiovizuālās tulkošanas specifikas analīzei, tulkošanas stratēģiju pieejamībai un izvēlei. Darba praktiskā daļa sastāv no trīs galvenajiem blokiem. Pirmkārt, kolokviālismu atlase filmās un to apraksts. Otrkārt, kolokviālismu tulkošanā uz latviešu valodu izmantoto tulkošanas stratēģiju analīze. Treškārt, stratēģiju salīdzinājums subtitrēšanā un dublēšanā. Rezultāti pierāda, ka kolokviālismu tulkošana no spāņu latviešu valodā bieži sagādā tulkiem nopietnas grūtības atbilstošu ekvivalentu trūkuma dēļ. Tulkošanā izmantotās stratēģijas daudzos gadījumos nespēj nodrošināt tulkojamā teksta sinhrono atbilstību oriģinālam.
dc.description.abstractThe present work is dedicated to the topic “Translation of Colloquialisms and Vulgarisms from Spanish into Latvian in the Films of Pedro Almodovar”. The main target of the work is to investigate translation strategies used in Pedro Almodovar's films “The Return” and “The Skin I Live In” in subtitling and dubbing colloquialisms from the Spanish into the Latvian. The theoretical part of the work is dedicated to the analysis of audiovisual translation spesicifs, translation strategies availability and choice. Practical part consists of three main blocks. First, selection of colloquialisms in the films and their description. Second, analysis of used translation strategies to translate colloquialisms into the Latvian. Third, comparison of used translation strategies in subtitling and dubbing. The results demonstrate that translation of colloquialisms from Spanish to Latvian for interpreters often causes serious difficulties due to lack of appropriate equivalents. Employed translation strategies, in many cases, are unable to provide the translated text synchrony with the original.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectValodniecība
dc.subjectsarunvaloda
dc.subjecttulkošana
dc.subjectsubtitrēšana
dc.subjectdublēšana
dc.subjectaudiovizuālā
dc.titleKolokviālismu un vulgārismu tulkojums spāņu- latviešu valodās Pedro Almodovara filmās
dc.title.alternativeTranslation of Colloquialisms and Vulgarisms from Spanish into Latvian in the Films of Pedro Almodovar
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record