Show simple item record

dc.contributor.advisorJēkabsons, Ēriks
dc.contributor.authorMārcēns, Gerhards
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte
dc.date.accessioned2016-07-04T01:12:34Z
dc.date.available2016-07-04T01:12:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other52507
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34019
dc.description.abstractDarba mērķis ir sniegt pārskatu par Latvijas Kara muzeja darbību un attīstību laika posmā no 1919. gada līdz 1940. gadam. Pārskats tiek sniegts arī par muzeja pakļautībā atrodošajām nodaļām Airītēs un Nāves salā šajā pašā laikā posmā. Darbā tiek apskatīta Latvijas armijas izveidošanās, tās galvenā struktūra un likvidācija, jo Kara muzejs skaitījās kā armijas vienība un bija pakļauts Latvijas Kara ministrijai. Neliels ieskats tiek dots „Latviešu veco strēlnieku biedrības” un savienības „Pulkveža Kalpaka bataljona” darbībā. Kara muzejs kopā ar tam pakļautajām nodaļām savā darbības laikā, starpkaru periodā, bija veikuši ļoti ievērojamu lomu Latvijas vēstures atspoguļošanā. Airītēs un Nāves salas nodaļām bija liela loma tā laika militārajā audzināšanā un iepazīstināja latviešus, kā arī ārzemniekus ar Latvijas varoņiem un latviešu grūto cīņu, lai iegūtu savas valsts neatkarību.
dc.description.abstractThe objective of this work is to provide information about the structure of the Latvian War museum and its development from 1919 till 1940. The author gives the overview about the work of the Latvian War museum departments in Airītes and on Nāves sala during the same time period. The work provides basic information about Latvian army, its origin, main structure and its eventual liquidation, as the War museum was a part of the Latvian military and got orders from the war ministry. We got a glimpse of the history of „Latvian Old Riflemen Association” and „Coronel Kalpak’s battalion” union work. The War museum and its departments during their existence between the world wars made a great contribution into the Latvian history reflection. Airītes and Nāves sala departments played a big role in rising patriotism, in military education and they got acquainted both Latvians and foreigners with Latvian heroes and Latvia’s long and difficult struggle to gain the independence.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectVēsture
dc.subjectKara
dc.subjectMuzejs
dc.subjectAirītes
dc.subjectNāves
dc.subjectSala
dc.titleLatvijas Kara muzejs 1919-1940.g., nodaļu darbība Airītēs un Nāves salā
dc.title.alternativeLatvian War museum 1919-1940, department activities in Airītes and Nāves sala
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record