Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Vēlīnie rezultāti un pacienta apmierinatība pēc ceļa locītavas endoprotezēšanas, atkarībā no pielietotās anestēzijas veida

This email address is used for sending the document.