Show simple item record

dc.contributor.advisorSloka, Biruta
dc.contributor.authorJēkabsone, Inga
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
dc.date.accessioned2017-02-24T02:01:23Z
dc.date.available2017-02-24T02:01:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other57003
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34871
dc.description.abstractPromocijas darba mērķis ir analizēt pārvaldību Rīgu pavadošajās administratīvajās teritorijās un izstrādāt pārvaldības rekomendācijas šīm administratīvajām teritorijām labklājības palielināšanai. Promocijas darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā analizēti labklājības jēdziena, pašvaldību pārvaldības un pavadoša administratīvo teritoriju teorētiskie aspekti. Otrajā nodaļā noteiktas Rīgu pavadošās administratīvās teritorijas, pētīts labklājības līmenis tajās, kā arī vērtēta to pārvaldība. Savukārt trešajā nodaļā uz Rīgu pavadošās administratīvās teritorijas – Salaspils novada – situācijas analīzes pamata veidoti teorētiski apsvērumi, kā arī rekomendācijas līdzīgu teritoriju veiksmīgai pārvaldībai. Atslēgas vārdi: pašvaldības, pārvalde, pavadošās administratīvās teritorijas, labklājība.
dc.description.abstractAim of the doctoral thesis is to analyse the management at accompanying administrative territories of Rīga and to develop management recommendations for these administrative territories for promotion of welll-being. Doctoral thesis contains three chapters. The first chapter is dealing with theoretical aspects of well-being concept, local governance and accompanying administrative territories. In the second chapter Rīga accompanying administrative territories are determined, well-being in these territories studied, as well as management of these territories evaluated. While in the third chapter, based on case study of Salaspils municipality, Rīga accompanying administrative territory, theoretical considerations are formed, as well as recommendations for successful management of similar territories provi ded. Keywords: municipalities, management, accompanying administrative territories, well-being.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectVadībzinātne
dc.subjectManagement science
dc.subject.otherpašvaldības
dc.subject.otherpārvalde
dc.subject.otherpavadošās administratīvās teritorijas
dc.subject.otherlabklājība
dc.subject.othermunicipalities
dc.subject.othermanagement
dc.subject.otheraccompanying administrative territories
dc.subject.otherwell-being
dc.titleRīgu pavadošo administratīvo teritoriju labklājības uzlabošana
dc.title.alternativeThe Management of Rīga Accompanying Administrative Territories for the Promotion of Well-Being
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record