LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti. Visi krājumā ievietotie raksti ir recenzēti. Izdevums paredzēts bibliotēku un informācijas dienestu darbiniekiem, informācijas un bibliotēkzinātnes studentiem un docētājiem, kā arī visiem, kas interesējas par informācijas izplatību sabiedrībā.

Recent Submissions