Show simple item record

dc.contributor.advisorSvece, Artis
dc.contributor.authorStepiņš, Toms
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte
dc.date.accessioned2017-07-01T01:14:09Z
dc.date.available2017-07-01T01:14:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other59420
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/36019
dc.description.abstractŠajā maģistra darbā tiek analizēta D. Čalmersa un D. Deneta diskusija par apziņas Grūto problēmu. Darba pirmā daļa novērtē fenomenālā reālisma pirmsteorētiskos pieņēmumus par apziņas kvalitatīvo iedabu un aplūko Čalmersa galvenos argumentus, kuri nodibina epistemoloģisku un metafizisku pārrāvumu starp fenomenāliem un fizikāliem faktiem. Darba otrā daļa pievēršas Deneta kritikas diviem aspektiem – ierobežojumiem, kas raksturo Čalmersa premisu iedomājamību, un pieņēmumiem, kas uzrāda ar qualia instancēm saistīto intuīciju neuzticamo iedabu. Darba trešā un noslēdzošā daļa analizē minētās diskusijas struktūru, uzrādot, ka apelēšana pie noteiktām intuitīvām propozīcijām tiek atkārtoti izmantota, lai pārnestu pierādījumu nastu opozīcijas pusē, tādējādi padarot tālāku diskusiju neproduktīvu.
dc.description.abstractThis thesis examines the discussion between D. Chalmers and D. Dennett on the Hard problem of consciousness. The first part of this work evaluates the importance of phenomenal realism as a pre-theoretical set of assumptions about the qualitative aspects of consciousness and introduces Chalmers’s main arguments for the existence of an epistemological and metaphysical gap between phenomenal and physical facts. The second part investigates two aspects of Dennett’s critique, namely the constraints limiting the conceivability of Chalmers’s premises and the assumptions about the deceiving nature of intuitions about qualia. The third and final part of this paper analyses the structure of said discussion, showing how appeal to certain intuitive propositions is used to shift the burden of proof from position to opposition, rendering further discussion unproductive.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectFilozofija
dc.subjectD. Čalmerss
dc.subjectD. Denets
dc.subjectapziņa
dc.subjectGrūtā problēma
dc.subjectsupervence
dc.titleCik grūta ir Grūtā problēma? D. Čalmersa un D. Deneta diskusija par pārrāvumu starp fenomenāliem un fizikāliem faktiem
dc.title.alternativeHow Hard is the Hard Problem? D. Chalmers's and D. Dennett's Discussion About the Gap Between Phenomenal and Physical Facts
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record