Show simple item record

dc.contributor.advisorRogulis, Uldis
dc.contributor.authorAntuzevičs, Andris
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte
dc.date.accessioned2017-11-29T02:01:10Z
dc.date.available2017-11-29T02:01:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other61895
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37284
dc.description.abstractDarbā veikta S-stāvokļa retzemju jonu (Gd3+ un Eu2+) lokālās struktūras izpēte ar elektronu paramagnētiskās rezonanses (EPR) spektroskopijas metodi ScF3 un BaY2F8 monokristālos, kā arī oksifluorīdu stiklu keramikās ar MeF2 (Me = Ca, Ba, Sr) kristalītiem. Dažādās temperatūrās noteiktie gadolīnija EPR spektru parametri ScF3 – kristālā ar negatīvu termiskās izplešanās koeficientu – liecina par paramagnētiskā centra lokālās struktūras pozitīvu izplešanos ar temperatūru. BaY2F8 kristāla Gd3+ centrs ir aprakstāms ar zemas simetrijas EPR spektru parametru komplektu. S-stāvokļa joniem iebūvējoties oksifluorīdu stiklu keramiku kristāliskajā fāzē, U-veida amorfās fāzes signālu pārklāj intensīva EPR spektru sīkstruktūru ap g = 1,99.
dc.description.abstractIn this work local structure of S-state rare earth ions (Gd3+ and Eu2+) is investigated with electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy technique in ScF3 and BaY2F8 single crystals as well as in oxyfluoride glass ceramics containing MeF2 (Me = Ca, Ba, Sr) crystallites. EPR spectra parameters at different temperatures for gadolinium in ScF3 – crystal with negative thermal expansion coefficient – indicate a positive expansion of the centre local structure with temperature. The Gd3+ centre of BaY2F8 crystal can be described with a set of low symmetry EPR spectra parameters. As S-state ions embed the crystalline phase of oxyfluoride glass ceramics, the glassy U-type spectrum is superimposed by an intensive EPR spectra fine structure at g = 1.99.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectFizika
dc.subjectCietvielu fizika
dc.subjectSolid State Physics
dc.titleS-stāvokļa retzemju jonu lokālā struktūra fluorīdos un oksifluorīdu stikla keramikās
dc.title.alternativeLOCAL STRUCTURE OF S-STATE RARE EARTH IONS IN FLUORIDES AND OXYFLUORIDE GLASS CERAMICS
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record