Show simple item record

dc.contributor.advisorĶeruss, Jānis
dc.contributor.authorSprūžs, Rinalds
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte
dc.date.accessioned2018-07-02T01:14:28Z
dc.date.available2018-07-02T01:14:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.other64847
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/40446
dc.description.abstractBakalaura darbā sniegts pārskats par mediju darbības nosacījumiem, preses kontroles mehānismu autoritārā un totalitārā sistēmā. Analizējot un salīdzinot populārzinātniskā žurnāla “Atpūta” informāciju, kas publicēta autoritārā režīma pēdējos mēnešos un pēc padomju okupācijas, kad Latvijā tika ieviests totalitārs režīms, fiksētas būtiskas pārmaiņas izdevuma saturā. Šīs pārmaiņas atspoguļo autoritāra un totalitāra režīma atšķirīgo ietekmi uz mediju vidi. Konstatēts, ka autoritārā režīma apstākļos izdevējam un redaktoriem vēl bija iespējams manevrēt starp plašās lasītāju sabiedrības un varas noteikto diktātu. Pēc okupācijas redaktori un autori zaudēja radošo brīvību un izdevums kļuva par varas propagandas instrumentu.
dc.description.abstractThe Bachelor's Thesis gives an insight into operating conditions for the field of media and its mechanisms of control in authoritarian and totalitarian system. During the research the information published in different time periods by the popular science journal "Atpūta" was analyzed and compared. Significant changes were found in the content of journal that was published in the last months of the authoritarian regime and edition published after the Soviet occupation when totalitarian regime was established in Latvia. These changes reflect the diverse influence of the authoritarian and totalitarian regimes on media field. The conclusion was made that during the authoritarian regime publishers and editors still had a possibility to maneuver between society of readers and dictate of the authority, whereas after the occupation editors and authors were deprived of their creative freedom and the particular edition became an instrument of propaganda of the ruling authority.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectVēsture
dc.subjectžurnāls "Atpūta"
dc.subjectpreses kontrole
dc.subjectpozitīvisms
dc.subjectsociālistiskais reālisms
dc.subjectpropaganda
dc.titleAutoritārisma un totalitārisma ideju atspoguļojums Latvijas presē: žurnāla “Atpūta” piemērs (1940-1941)
dc.title.alternativeThe reflection of authoritarianism and totalitarianism ideas in the Latvian press: an example of journal "Atpūta" (1940-1941)
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record