Show simple item record

dc.contributor.advisorSpalva, Rita
dc.contributor.authorBāliņa, Gunta
dc.contributor.otherRīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Pedagoģijas fakultāte
dc.date.accessioned2018-10-03T09:26:41Z
dc.date.available2018-10-03T09:26:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-9984-569-99-4 (Summary)
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45272
dc.description.abstractPromocijas darbā „Liepājas Muzikāli dramatiskā teātra baleta pedagoģiskā un mākslinieciskā vērtība Latvijas kultūrā” tiek izzināta, analizēta un interpretēta Liepājas Muzikāli dramatiskā teātra baleta mākslinieku sniegums un pedagoģiskā darbība Latvijā un ārpus tās robežām, kas ļauj konstatēt tā rezultātā radītās kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī to pārmantojamību un pēctecību, lai rosinātu iegūtās zināšanas izmantot mūsdienu dejas teorijas un vēstures pētniecībā. Pētījuma gaita un tā rezultāti izklāstīti 2 nodaļās. Pētījuma 1. daļā tiek pētīts un analizēts vērtības jēdziens un tā izpratne vēsturiskajā skatījumā. Pamatojoties uz fenomenoloģijā balstītām atziņām par objektīvo un subjektīvo vērtību mijattiecībām un to savstarpējām ietekmēm pētītas un analizētas atziņas par vērtības jēdzienu. Analizētas un pētītas pedagoģiskās un filozofiskās atziņas par vērtībām un tās skaidrojums kultūrā un mākslas pedagoģijā. Atsaucoties uz pētījumiem baleta vēsturē analizēta un pētīta baleta māksliniecisko un pedagoģisko vērtību veidošanās vēsture, tradīciju pārmantojamību un pēctecību un Latvijas baleta galvenās pedagoģiskās tendences 20.gadsimta pirmajā pusē. Secinājumi: Rezumējot šajā promocijas darba nodaļā izteiktās pētnieciskās atziņas, var izcelt sekojošus latviešu nacionālā baleta vērtību veidošanās principus: - klasiskā baleta tradīciju nostiprināšana un saglabāšana Latvijas kultūrvidē; - pedagoģiskās pieredzes pārmantotība; - klasiskā baleta estētiskā ideāla izkopšana horeogrāfu un dejotāju mākslinieciskajā darbībā. Pētījuma 2. daļā tiek veikta Liepājas Muzikāli dramatiskā teātra baleta darbības analīze. Atsaucoties uz teātra mākslas vēsturnieku darbiem tiek pētīti un analizēti Liepājas Muzikāli dramatiskā teātra baleta tradīciju veidošanās un attīstības priekšnosacījumi. Veicot arhīvu un preses materiālu izpēti tiek analizēta Liepājas Muzikāli dramatiskā teātra baleta mākslinieciskā un pedagoģiskā darbība Alberta Kozlovska vadībā. Pētīti un analizēti Liepājas baleta likvidācijas cēloņi un Liepājas Muzikāli dramatiskā teātra baleta mākslinieku pedagoģiskā un mākslinieciskā darbība ārpus Latvijas robežām Secināts, ka Liepājas Muzikāli dramatiskā teātra baleta māksliniecisko un pedagoģisko vērtību veidošanās principi ir: - klasiskā baleta tradīciju attīstība un saglabāšana Liepājas kultūrvidē, - klasiskā baleta estētiskā ideāla izkopšana baleta trupas mākslinieciskajā darbībā, - Krievijas un pasaules baleta skolu pieredzes asimilēšana, - Liepājas Muzikāli dramatiskā teātra baleta mākslinieciskās un pedagoģiskās pārmantošana, sekmējot baleta mākslas attīstību Latvijā un pasaulē. Darba pamatteksts izklāstīts 154 lapaspusēs, 20 pielikumi. Literatūras sarakstā iekļauti 158 publikāciju un avotu, 104 avīžu un žurnālu rakstu, personu rādītājs.en_US
dc.description.sponsorshipPromocijas darbs izstrādāts ar ESF projekta Nr. 2009/0146/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/008 „Mērķstipendijas Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas doktora studiju programmas „Pedagoģija” doktorantiem ” atbalstu.en_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherRPIVAen_US
dc.relation2009/0146/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/008en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Educationen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.subjectNozaru (dejas) pedagoģijaen_US
dc.titleLiepājas Muzikāli dramatiskā teātra baleta pedagoģiskā un mākslinieciskā vērtība Latvijas kultūrāen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record