Show simple item record

dc.contributor.advisorPriede, Andrisen_US
dc.contributor.authorHansone, Lauraen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Teoloģijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:49:27Z
dc.date.available2015-01-12T06:49:27Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.other16805en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/4583
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumusen_US
dc.description.abstractANOTĀCIJA Lauras Hansones disertācija „Laiks kā pozitīvs jēdziens Augustīna mācībā” pievēršas jautājumam par to, vai Augustīns laiku un cilvēka pastāvēšanu laikā saredzēja kā pozitīvu vai negatīvu. Tas ir tikpat svarīgs kā jautājums, vai Rietumu kristietībā ir atrodams pietiekams pamats pozitīvai attieksmei pret cilvēka dzīvi, atrašanos laikā un pašu laiku, vai arī tai piedēvētais dzīves, ķermeņa un laika noliegums ir pamatots un sakņojas jau Augustīna darbos. Negatīva laika izpratne tiek aizstāvēta lielākajā daļā šai problemātikai veltīto Augustīna pētnieku darbu. Disertācijas mērķis ir ne tikai atspēkot Augustīnam piedēvēto negatīvo laika izpratni, bet arī veikt visaptverošu laika jēdziena analīzi visā viņa tekstu korpusā, veidojot sistemātisku pārskatu par laika izpratni viņa darbos. Laiks ir ierobežots lielums – tā robežas iezīmē radīšana un pasaules gals, bet cilvēka dzīves ietvaros – dzimšana un nāve. Tas, ka dzīve laikā ir grūta, ka pēc Ādama grēka to caurauž nāve, fragmentārums un sašķeltība, nenozīmē, ka tā ir slikta vai ka laiks ir slikts. Laiks ir labs kā Dieva radība, un tikai pēc ‘labas’ dzīves laikā var saņemt mūžīgās dzīves balvu. ATSLĒGVĀRDI Augustīns; laiks; laicīgums; pozitīvs; distentio; radīšana; vēsture.en_US
dc.description.abstractABSTRACT Doctoral thesis of Laura Hansone “Time as a Positive Concept in Augustine’s Teaching” focuses on the question as to whether Augustine saw time and human existence in time as positive or negative. It is as important as the question of whether we can find in Western Christianity sufficient grounds for positive attitude towards human life, existence in time, and time as such, or denial of life, body and time attributed to it is justified and is based already on the works of Augustine. The negative perception of time is defended in the majority of the researches dedicated to the Augustine’s teaching of time. The aim of this work is not only to refute the negative concept of time attributed to Augustine, but also to make a comprehensive analysis of the concept of time in the whole Augustinian corpus, creating a systematic review of the concept of time in his works. Time has limits: moment of the creation of the world and the end of the world, and, for a human, birth and death. The fact that life is hard, and that after Adam's sin it includes the death, fragmentation and distraction, does not mean that life is bad or time is bad. Time is good and it is God's creature, and the prize of eternal life can be gained only through the good life. KEYWORDS Augustine; time; temporality; positive; distentio; creation; history.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTeoloģija un reliģiju zinātneen_US
dc.subjectReliģija un teoloģijaen_US
dc.titleLaiks kā pozitīvs jēdziens Augustīna mācībāen_US
dc.title.alternativeTime as a Positive Concept in Augustine’s Teachingen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record