Show simple item record

dc.contributor.advisorGrabis, Jānis
dc.contributor.authorDrunka, Reinis
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte
dc.contributor.otherRīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Neorganiskās ķīmijas institūts
dc.date.accessioned2019-01-03T02:01:18Z
dc.date.available2019-01-03T02:01:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.other67385
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45972
dc.description.abstractModificētu TiO2 fotokatalizatoru izstrāde un to īpašības. Drunka R., zinātniskais vadītājs Dr. hab. sc. ing. Grabis J., promocijas darbs, 201 lappuse, 109 attēli, 29 tabulas, 180 literatūras avoti, 3 pielikumi. Latviešu valodā. TiO2, TITĀNA(IV)OKSĪDS, FOTOKATALIZATORI. Darbā veikta TiO2 nanocaurulīšu, nanoporu pārklājumu un nanovadu sintēze, izmantojot titāna anodēšanas, plazmas elektrolītisko oksidēšanas (PEO) un hidrotermālo sintēzes paņēmienu mikroviļņu reaktorā dažādos režīmos. Iegūtās TiO2 nanošķiedras, nanocaurulīšu un nanoporu pārklājumi modificēti ar Au, Ag, Pt, Pd, S, WO3 un Eu2O3, ar mērķi uzlabot to fotokatalītisko aktivitāti ultravioletās un redzamās gaismas starojumā. Salīdzinātas ar dažādām metodēm iegūto modificēto fotokatalizatoru īpašības un sniegtas rekomendācijas to pielietojumam vides piesārņojuma problēmu risināšanai.
dc.description.abstractSynthesis and properties of modified TiO2 photocatalysts. Drunka R., supervisor Dr. hab. sc. ing. Grabis J., doctoral thesis, 201 pages, 109 figures, 29 tables, 180 literature references, 3 appendices. In Latvian. TiO2, TITANIUM (IV) OXIDE, PHOTOCATALYSTS. Synthesis of TiO2 nanotubes, nanoporous coatings and nanofibers using titanium anodizing, plasma electrolytic oxidation (PEO) and microwave -assisted hydrothermal synthesis techniques in different regimes were studied. Obtained TiO2 nanofibers, nanotubes and nanoporous coatings were modified with Au, Ag, Pt, Pd, S, WO3 and Eu2O3 to improve photocatalytic activity in ultraviolet and visible light irradiation. Compared properties of modified photocatalysts obtained with different methods and provided recommendations for their application to solve environmental pollution problems.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectĶīmija
dc.subjectNeorganiskā ķīmija
dc.subjectInorganic chemistry
dc.titleModificētu TiO2 fotokatalizatoru izstrāde un to īpašības
dc.title.alternativeSynthesis and properties of modified TiO2 photocatalysts
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record