Show simple item record

dc.contributor.advisorCimdiņa, Ausmaen_US
dc.contributor.authorGaigala, Austraen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:49:33Z
dc.date.available2015-01-12T06:49:33Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.other17799en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/4623
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumusen_US
dc.description.abstractAustra Gaigala Promocijas darba „Juris Kunnoss: dzive un teksts” anotacija Promocijas darba „Juris Kunnoss: dzive un teksts” aptverts laika posms no 1948. lidz 1999. gadam, petot dzejnieka radošo biografiju no visagrinaka posma – pirmajiem literarajiem sacerejumiem berniba – lidz pedejiem uzrakstitajiem dzejoliem, pastiprinatu uzmanibu pieveršot radošas personibas veidošanas procesam, ka ari dzejas analizei. Petijuma J. Kunnosa dzeja analizeta divos aspektos – aplukoti dzejas teli un motivi (cilveka tels, priekšmetiska pasaule, nacionalie un patriotiskie motivi), noradot lauku un pilsetas teksta diferenci, ka ari literaro virzienu aspekta. Aktualizeta modernisma paradigma J. Kunnosa dzeja, atklajot simbolisma, sirrealisma, eksistencialisma u.c. virzienu iezimju klatbutni, ka ari neoklasicisma un romantisma poetikai raksturigas pazimes. Pielikuma – nepublicetas intervijas ar dzejnieka laikabiedriem A. Aizpurieti, A. Bergmani, E. Raupu, A. Otto u.c.en_US
dc.description.abstractAustra Gaigala „Juris Kunnoss: the Life and Text” Annotation Research „Juris Kunoss: the Life and Text” covers the time period from 1948 up to 1999, exploring creative biography of poet from early years till the last written poem. Special attention has been paid to evolution of creative personality and analysis of poesy as well. Poesy of J. Kunnoss is analyzed from two perspectives – the subjects and motives of poesy (image of human, the world of objects, patriotic and national motives) by indicating the difference between city and countryside approach. The second perspective is analysis from literary aspects. The paradigm of modernism is being actualized by disclosing symbolism, surrealism, existentialism and other trend features, as well as poetic`s indications of neoclassic and romanticism. Unpublished interviews with coevals of poet (A. Aizpuriete, A. Bergmanis, E. Raups, A. Otto and others) are enclosed.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFiloloģijaen_US
dc.subjectLiteratūrzinātneen_US
dc.subjectValodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmasen_US
dc.titleJuris Kunnoss: dzīve un tekstsen_US
dc.title.alternativeJuris Kunnoss: the Life and Texten_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record