Recent Submissions

  • Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā 2 

    Latvijas Universitāte, Rusistikas centrs (LU Akadēmiskais apgāds, 2019)
    Восьмой сборник серии Rusistica Latviensis в своей основе составлен из материалов, прочитанных в виде докладов на международной научной конференции «Глобальные и локальные процессы в славянских ...