Show simple item record

dc.contributor.advisorKoķe, Tatjanaen_US
dc.contributor.authorBaranova, Sanitaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:49:38Z
dc.date.available2015-01-12T06:49:38Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.other20541en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/4670
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumusen_US
dc.description.abstractANOTĀCIJA Sanitas Baranovas promocijas darbs pedagoģijas zinātnē augstskolas pedagoģijas apakšnozarē „Augstskolu docētāju profesionālā pilnveide tālākizglītībā” izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļā Dr. habil. paed. profesores Tatjanas Koķes vadībā laika posmā no 2007. gada līdz 2011. gadam. Pētījuma aktualitāti nosaka tendences augstākajā izglītībā pēdējos divdesmit gados Eiropas vienotas augstākās izglītības telpas veidošanās kontekstā un konceptuālas pārmaiņas studiju procesa pedagoģiskajā organizācijā augstskolās. Pētījuma mērķis ir izpētīt augstskolu docētāju profesionālās pilnveides būtību tālākizglītībā un izstrādāt docētāju profesionālās pilnveides tālākizglītības koncepciju ieviešanai augstskolā. Teorētiskā pētījuma rezultātā izstrādāta augstskolu docētāju profesionālās pilnveides vajadzību izpētē balstīta holistiska pieeja docētāju tālākizglītībai, ietverot formālo/ institucionālo mācīšanos, mācīšanos darba vietā un darba procesā un pašorganizētu mācīšanos. Empīriskajā docētāju profesionālās pilnveides tālākizglītībā izpētē izmantota jaukto metožu pieeja, kombinējot kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes, tādējādi nodrošinot pētījuma rezultātu validitāti un ticamību. Empīriskā pētījuma rezultātā noskaidrotas docētāju profesionālās pilnveides vajadzības tālākizglītībā un noteikta Latvijas Universitātē īstenotās tālākizglītības satura un organizācijas atbilstība šīm vajadzībām. Pamatojoties uz teorētiskā un empīriskā pētījuma rezultātā izstrādāto augstskolu docētāju profesionālās pilnveides tālākizglītībā koncepciju, ir izvirzīti priekšlikumi augstskolu docētāju tālākizglītības satura, institucionālās un pedagoģiskās organizācijas pilnveidei. Atslēgvārdi: augstskolas docētājs, augstskolas pedagoģija, augstskolas didaktika, profesionālā pilnveide, profesionālās pilnveides vajadzības, tālākizglītība.en_US
dc.description.abstractABSTARCT The doctoral thesis of Sanita Baranova in pedagogy science, Pedagogy of higher education sub-discipline “Professional development of the university faculty in further education” has been worked out in the Pedagogy department of the Faculty of Education, Psychology and Art, University of Latvia, under the supervision of Dr. habil. paed. professor Tatjana Koķe from 2007 till 2011. The trends in higher education in the last twenty years in the context of the formation of common European higher education space and the conceptual changes concerning the organization of the pedagogical process in institutions of higher education determine the topicality of the study. The aim of the research is to study the essence of the university faculty’s professional development and to work out the conception of the faculty’s professional development in further education to be introduced in the institutions of higher education. The theoretical study resulted in working out the holistic approach to the faculty’s further education that is based on the needs analysis of the faculty’s professional development and which includes the formal/institutional learning, the work place learning and learning in the working process and self-organized learning. The approach of methods, combining the quantitative and qualitative research methods has been used in the empirical study of the faculty’s professional development in further education thus ensuring the validity and reliability of the research results. The empirical study has resulted in finding out the professional development needs of the faculty in further education and in defining the correspondence of the content and organization of the further education implemented at the University of Latvia to these needs. On the basis of the conception of the faculty’s professional development in further education worked out as a result of the theoretical and empirical study recommendations for improving the content of the university faculty’s further education, its institutional and pedagogical organization are put forward. Key words: university faculty, pedagogy of higher education, didactics of higher education, professional development, professional development needs, further education.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.subjectIzglītība, pedagoģija un sportsen_US
dc.titleAugstskolu docētāju profesionālā pilnveide tālākizglītībāen_US
dc.title.alternativeThe professional development of university faculty in the futher educationen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record