Show simple item record

dc.contributor.advisorBrokāne, Larisaen_US
dc.contributor.authorZaiceva, Inamoraen_US
dc.contributor.otherRēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūtsen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2015-01-12T06:49:48Z
dc.date.available2015-01-12T06:49:48Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.other24520en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/4737
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumusen_US
dc.description.abstractPromocijas darba problēmas būtību nosaka pretruna starp valsts politiku bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanā un izglītības iestāžu gatavību iekļaut šos bērnus un nodrošināt tiem sasniedzamus standartam atbilstošus mācību rezultātus, kā arī pretrunas starp bērna attīstības iespējām un vecāku izpratni par bērnam piemērotas izglītības iestādes izvēli, kas nodrošinātu viņa spēju un prasmju pilnvērtīgu attīstību. Līdz ar to pētījuma mērķis ir apzināt valodas attīstības problēmas bērniem ar dzirdes traucējumiem, izpētot izpētīt zīmju un verbālās valodas vienotības sakarību, un, uz tās balstoties, pilnveidot zīmju un verbālās valodas bilingvālo mācību metodi bērniem ar dzirdes traucējumiem. Pētījuma uzdevumi ietver zinātnisko teoriju analīzi par pētījuma problēmu, lai noskaidrotu bilingvisma izglītības iespējas bērniem ar dzirdes traucējumiem saistībā ar socializācijas iespējām izglītības iestādē. Teorijas analīzes rezultātā atklājas zīmju un verbālās valodas likumības pedagoģiskajā darbībā bērniem ar dzirdes traucējumiem. Empīriskā pētījuma rezultātā konstatēta zīmju un verbālās valodas līmeņu pozitīvā dinamika, kas liecina par pētījumā iesaistīto bērnu valodu apguves praktisko lietojumu, nosakot tālāko piemērotas izglītības iespēju izvēli, kā arī zīmju un verbālās valodas bilingvālās mācību programmas izveidi bērniem ar dzirdes traucējumiem.en_US
dc.description.abstractThe essence of the problem depicted in the doctoral thesis is determined by the contradiction between the national policy in education of hearing impaired children and the readiness of educational establishments to include hearing impaired children and ensure the learning outcomes that are achievable and correspond to the standards, as well as by the contradiction between the development possibilities of the children and understanding of their parents about the choice of the educational establishment which is suitable for the child and ensures full value development of child’s skills and abilities. The aim of the research is to gather information about the problems of language development for hearing impaired children and to study the interconnection of the sign language and the spoken/written language, and, on the basis of the aforementioned research to perfect the bilingual method for acquisition of the sign language and the spoken/written language for hearing impaired children. The objectives of the research include the analysis of scientific theory on the problem of the research in order to find out the possibilities of bilingualism for hearing impaired children in connection with the possibilities of socialisation in an educational establishment. The result of the analysis of the theory depicted interconnection between the sign language and the spoken/written language in pedagogical work with hearing impaired children. In the result of empiric research it was detected that there is a positive dynamics of the sign language and the spoken/written language which is proven in practical use of mastered language by the children who are involved in the study; it determines the choice of further educational possibilities, as well as the development of curricula of learning the sign language and the spoken/written language for hearing impaired children.en_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.subjectzīmju valoda
dc.subjectverbālā valoda
dc.subjectbērni ar dzirdes traucējumiem
dc.subjectbilingvālā metode
dc.subjectlingvistiskā vide
dc.subjectPedagogy
dc.subjectthe sign language
dc.subjectthe spoken/written language
dc.subjecthearing impaired children
dc.subjectbilingual method
dc.subjectlinguistic environment
dc.titleZīmju un verbālās valodas bilingvālā mācību metode bērniem ar dzirdes traucējumiemen_US
dc.title.alternativeBilingual Method for Acquiwition of the Sign Language and the Spoken/Written Language for Hearing-Impaired Childrenen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record