Show simple item record

dc.contributor.advisorPriede-Kalniņa, Zaiga Guntraen_US
dc.contributor.authorSakne, Antraen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:50:05Z
dc.date.available2015-01-12T06:50:05Z
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.other36124en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/4864
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumusen_US
dc.description.abstractANOTĀCIJA Promocijas darbā pētītas veselības aprūpes organizāciju vadības sistēmas pārmaiņas Rīgā, to ietekme uz pakalpojuma pieejamību un kvalitāti. Promocijas darba hipotēze: patreizējā veselības aprūpes organizāciju vadības sistēma Rīgā nav piemērota pārmaiņu apstākļiem un nespēj pilnvērtīgi nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpi iedzīvotājiem. Promocijas darba mērķis: analizēt un novērtēt veselības aprūpes situāciju un organizāciju vadības sistēmas pārmaiņas Rīgā un, pamatojoties uz teorētisko un empīrisko pētījumu rezultātiem, izstrādāt veselības aprūpes organizāciju vadības modeli pārmaiņu procesā. Promocijas darba pirmajā nodaļā sniegts veselības aprūpes sistēmas un vadības jēdzienu skaidrojums, analizēta veselības aprūpes pārmaiņu situācija. Otrajā nodaļā veikta veselības aprūpes vadības sistēmas analīze. Trešajā nodaļā izvērtētas veselības aprūpes pieejamība, pakalpojumu efektivitātes un veselības aprūpes vadības sistēmas problēmas Rīgā. Autore izstrādājusi veselības aprūpes organizāciju vadības modeli.en_US
dc.description.abstractANNOTATION In the doctoral dissertation, changes in management system of health care institutions in Riga and their effect on availability and quality of services have been studied and analysed. Hypothesis of the promotion work: the existing management system of health care institutions in Riga does not correspond to changing conditions and cannot fully ensure qualitative and accessible health care for the population. Aim of the doctoral dissertation is: to analyse and assess situation in health care and changes in management system of health care institutions and, basing on results of theoretical and empirical studies, to elaborate a model for management of health care institutions in the process of changes. In the first chapter of the work notions of health care system and management are explained, and situation in changing health care system is characterised. In the second chapter, analysis of management system in health care. In the third chapter, problems of availability and efficacy of services in Riga, as well as problems of management system of health care in the changing environment are assessed. The author has elaborated a model of management of health care institutions, which could be used in the process of changes in Riga.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVadībzinātneen_US
dc.subjectVadība un administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldībaen_US
dc.titleVeselības aprūpes organizāciju vadības sistēmas pārmaiņas Rīgāen_US
dc.title.alternativePromocijas darbsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record