Show simple item record

dc.contributor.advisorKļava, Valda
dc.contributor.authorNorvaiša, Viktorija
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte
dc.date.accessioned2019-07-04T01:11:03Z
dc.date.available2019-07-04T01:11:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.other71275
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/48842
dc.description.abstractBakalaura darbs “Lielvaru cīņa par ietekmi Livonijā Dionīsija Fabrīcija “Livonijas vēstures” atspoguļojumā” pēta 17.gs. sākuma vēstures avotu, pievēršas Dionīsija Fabrīcija piedāvātajām Baltijas jūras reģiona lielvaru – Polijas – Lietuvas, Zviedrijas, Krievijas, Dānijas – interešu un darbību attēlojumam. Bakalaura darba mērķis ir konstatēt Dionīsija Fabrīcija attieksmi pret dažādām Livonijas politikā iesaistītajām lielvarām un izvērtēt viņa piedāvāto vēstures norišu skaidrojumu. Rezultātā noskaidrots, ka Fabrīcija attieksmē pret lielvarām ieceļas Polija kā taisnīguma aizstāve, kas Livonijā cīnās par miera nodrošināšanu. Tai pretstatā pārējās varas, īpaši, Zviedrija, tiek tēlotas kā miera jaucējas, kas ir vardarbīgas un morāli pagrimušas.
dc.description.abstractThe Bachelor's thesis "The Fight of the Superpowers on the Influence in Livonia as reflected by Dionysius Fabricius in “The History of Livonia”" is a research on the early 17th century history source, focusing on Dionysius Fabricius views on the Superpowers of the Baltic Sea Region – Poland – Lithuania, Sweden, Russia, Denmark - their interests and operations. The objective of this bachelor's thesis is to recognize Dionysius Fabricius attitude towards various Superpowers involvement in Livonian politics, and apprise the explanation of the historic process, offered by him. It is concluded that Dionysius Fabricius attitude towards the Superpowers is such that Poland is seen as a defender of justice, fighting for peace in Livonia. Other Supoerpowers, especically Sweden, are portrayed as opressors – opposed to peace, they are morally decaying and violent.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectVēsture
dc.subjectLivonijas 16.gs. vēsture
dc.subjectDionīsijs Fabrīcijs
dc.subject16.gs. hronika
dc.subjectPoļu - zviedru karš
dc.titleLielvaru cīņa par ietekmi Livonijā Dionīsija Fabrīcija “Livonijas vēstures” atspoguļojumā
dc.title.alternativeThe Fight of the Superpowers on the Influence in Livonia as Reflected by Dionysius Fabricius in “The History of Livonia”
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record