Show simple item record

dc.contributor.advisorŠpona, Ausma
dc.contributor.authorLūkins, Kristaps
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā
dc.date.accessioned2020-05-21T01:01:40Z
dc.date.available2020-05-21T01:01:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.other74565
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/50261
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumus
dc.description.abstractKristapa Lūkina promocijas darbā „Topošo jūrniecības speciālistu pašvērtēšanas un vērtēšanas modeļa izveide studijās” pētīta jūrniecības izglītības un ar to saistītās pedagoģijas attīstība vēsturiskā skatījumā, iepazīstoties ar pētījumiem pēdējos gados. Izstrādāts procesuāli strukturāls pašvērtēšanas/vērtēšanas modelis, kas ņemts par pamatu empīriskās daļas realizēšanai. Pielāgoti un aprobēti mācīšanās kvalitātes vērtēšanas kritēriji un rādītāji atbilstoši jūrniecības nozares kompetences standarta saistošām prasībām. Apgūstot jaunas sava studiju un profesionālā darba praksēs rezultātu pašvērtējuma prasmes, aktualizējot vispusīgu sadarbību un izstrādājot vienotus vērtēšanas kritērijus, nodrošināta pašvērtējuma un vērtējuma starpības mazināšanās
dc.description.abstractDoctoral Thesis by Kristaps Lūkins “The elaboration of self-assessment and evaluation model in studies for nascent maritime experts” covers the development of maritime education and historical perspective of related pedagogy, through examination of research works in recent years. A procedural structural self-assessment/evaluation model has been developed, which is a background for the implementation of the empirical part. Criteria and indicators for the assessment of the quality of learning have been customized and approbated in line with the compulsory requirements. By acquiring new self-assessment skills of studies and professional sea-service, through activation of comprehensive cooperation and developing common assessment criteria, the difference between self-assessment and evaluation is reduced
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija [RPIVA]
dc.subjectPedagoģija
dc.subjectIzglītība, pedagoģija un sports
dc.titleTopošo jūrniecības speciālistu pašvērtēšanas un vērtēšanas modeļa izveide studijās
dc.title.alternativeThe elaboration of self-assessment and evaluation model in studies for nascent maritime experts
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record