Show simple item record

dc.contributor.advisorOzoliņš, Mārisen_US
dc.contributor.authorIkaunieks, Gatisen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:55:56Z
dc.date.available2015-01-12T06:55:56Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.other17780en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/5068
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumusen_US
dc.description.abstractAnotācija Pilnvērtīga autovadītāju redzes kvalitātes novērtēšana joprojām ir aktuāls jautājums redzes aprūpē. Pašlaik galvenie parametri redzes funkciju novērtēšanai ir redzes asums, redzes lauks un kontrastredze. Šajā darbā ir apskatīts vēl viens svarīgs redzes kvalitātes parametrs – acī izkliedētās gaismas (saukta arī par acī „noklīdušo” gaismu) pakāpe. Darbā ir pētīts, kā paaugstināts acī „noklīdušās” gaismas līmenis, kuru rada acs fizioloăiskie vai apkārtējās vides faktori (migla), ietekmē dažādu krāsu (sarkanas, zaĜas vai zilas) stimulu uztveri. Tika noteikts, vai paaugstinātas gaismas izkliedes apstākĜus, kurus rada katarakta vai migla, var simulēt ar šėidro kristālu plāksnīti PDLC (polymer-dispersed liquid crystal). Darbā tika pārbaudīts, vai literatūrā atrodamie rezultāti, kuri uzrāda redzes funkciju uzlabojumu, skatoties caur dzeltenās krāsas filtriem, ir saistāmi ar optiskiem efektiem (īso gaismas viĜĦu absorbēšanu un gaismas izkliedes mazināšanu) vai neirāliem (izmaiĦas stimula spožuma uztverē u.c.). Vēl tika apskatīts, kā acij priekšā novietota neliela izmēra apertūra izmaina acī „noklīdušo” gaismu. Mērījumi tika veikti, izmantojot trīs metodes - redzes asuma psihofizikālos mērījumus dažādos apgaismojuma apstākĜos, elektrofizioloăijas metodi redzes izsauktie potenciāli VEP (visual evoked potentials) un tiešo kompensācijas metodi – psihofizikālu metodi acī „noklīdušās” gaismas daudzuma noteikšanai. Redzes asuma un VEP mērījumi gan parastos, gan paaugstinātas gaismas izkliedes apstākĜos uzrādīja vissliktākos rezultātus zilās krāsas stimuliem, salīdzinot ar sarkanās un zaĜās krāsas stimuliem. Rezultāti parādīja, ka krāsainu stimulu uztveri paaugstinātos gaismas izkliedes apstākĜos pārsvarā ietekmē neirālie faktori, ne optiskie. Izmantojot PDLC plāksnīti, ir iespējams radīt tādu pašu „noklīdušās” gaismas daudzumu kā biezas miglas vai kataraktas gadījumā. PDLC plāksnīte šādu apstākĜu simulācijai ir pielietojama tikai vienkrāsainu stimulu gadījumā, jo uzrāda spektrālo atkarību izkliedētajai gaismai. Miglas un augstas pakāpes kataraktas gadījumā acī „noklīdušajai” gaismai nav spektrālās atkarības. „Noklīdušās” gaismas mērījumi ar tiešo kompensācijas metodi parādīja, ka dzeltenais filtrs nesamazina gaismas izkliedi acī. Rezultāti ar neliela izmēra apertūru, novietotu priekšā acij, parādīja, ka šādā veidā ir iespējams novērtēt caur acs sieniĦām izgājušās gaismas daudzumu.en_US
dc.description.abstractAnnotation Assessment of visual quality of drivers arouses many discussions among visual care specialists. Some of the most significant parameters for assessment of vision for drivers are visual acuity and visual field. Now Also usefulness of contrast sensitivity tests is discussed. In this work we investigate another important visual parameter – light scattering in the eye (straylight). First aim of the study was to evaluate impact of retinal straylight, created by entoptic and ectoptic factors on perception of colored (red, green and blue) visual stimuli. Second aim was to assess possibility to simulate high level light scattering conditions (fog, cataract) using light scattering filter - polymer-dispersed liquid crystal plate PDLC. We also wanted to check out is it improvement of vision, when yellow filter is used, related with optical factors (absorbing of short wavelengths light and decrease of light scattering) or neural ones (changes in perceived brightness of stimuli). The last, we estimated how small aperture in front of the eye changes retinal stray light. During researches three methods were used - visual acuity measurements in normal conditions and in high light scattering conditions; an electrophysiological method visual evoked potentials (VEP) and a direct compensation method (van den Berg, 1986). Visual acuity and VEP measurements showed the worst results for blue color stimuli in normal and high light scattering conditions. Results showed that in high light scattering conditions perception of colored stimuli is mostly influenced by neural factors not optical. Using PDLC plate it is possible to get the same light scattering level as created by dense fog or cataract. There is no spectral dependence for scattered light in dense fog or in case of cataract. PDLC plate showed spectral dependence for scattered light. Such spectral dependence means that PDLC plates can adequately simulate the scattering produced by cataract or fog when achromatic stimuli are used. Psychophysical retinal straylight measurement showed that yellow filter doesn’t decrease amount of straylight in the eye. Improvement of contrast sensitivity in low light condition with yellow filters found by other authors is more related to neural mechanisms than to optical ones. Results with aperture showed that it is possible to use a small aperture for evaluation of amount of the light which penetrates through the sclera and the iris.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFizika, astronomija un mehānikaen_US
dc.subjectFizikaen_US
dc.subjectFizika, materiālzinātne, matemātika un statistikaen_US
dc.titleRedze paaugstinātas gaismas izkliedes apstākļosen_US
dc.title.alternativeVision In High Light Scattering Conditionsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record