Show simple item record

dc.contributor.advisorBalodis, Ringoldsen_US
dc.contributor.authorStucka, Artisen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Juridiskā fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:56:04Z
dc.date.available2015-01-12T06:56:04Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.other23053en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/5127
dc.description.abstractAnotācija. Atslēgas vārdi: Latvijas pašvaldību sistēma, Latvijas pašvaldību sistēmas atjaunošana, pašvaldību teritoriālās un funkcionālās reformas. Latvijā pašvaldību sistēmas izpēte ir aktuāls juridiskās zinātnes objekts. Tomēr kopš valsts neatkarības atjaunošanas joprojām trūkst apjomīgu teorētisku pētījumu par pašvaldību sistēmu un šīs sistēmas izmaiņu pamatojumu. Šo promocijas darbu var uzskatīt par pirmo pētījumu Latvijas valststiesību apakšnozarē, kurā kompleksi raksturota Latvijas pašvaldību sistēmas atjaunošana pēc padomju okupācijas perioda beigām, kā arī zinātniski izvērtētas līdz šim būtiskākās īstenotās pašvaldību teritoriālās un funkcionālās reformas. Promocijas darba kopsavilkumā piedāvāti autora priekšlikumi Latvijas pašvaldību sistēmas pilnveidošanai un redzējums pašvaldību sistēmas izveidē pieļauto nepilnību novēršanai.en_US
dc.description.abstractAnnotation. Key words: local government system of Latvia, renewal of local government system of Latvia, territorial and functional reforms of local governments. In Latvia, research of local government system is a topical object of legal sciences. However, since the renewal of independence of Latvia there are still no voluminous theoretical researches about the local government system and justification for changes of this system. This promotional paper can be considered the first research in the sub-sector of Latvian state law, where renewal of local government system of Latvia after the end of soviet occupation period has been described in detail and the most significant territorial and functional reforms of local governments implemented up to now have been assessed. In the conclusion of the promotional paper, proposals of the author for improvement of local government system of Latvia and the vision for elimination of deficiencies committed during establishment of local government system have been provided.en_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJuridiskā zinātneen_US
dc.subjectValststiesībasen_US
dc.subjectLegal science
dc.subjectNational law
dc.titleLatvijas pašvaldību sistēmas pilnveidošanas aktuālie valststiesību jautājumien_US
dc.title.alternativeCurrent Public Law Issues in the Improvement of Latvian Local Government Systemen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record