Show simple item record

dc.contributor.advisorIvanova, Ilzeen_US
dc.contributor.authorKārkliņa, Silvijaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:56:07Z
dc.date.available2015-01-12T06:56:07Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.other24329en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/5147
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumusen_US
dc.description.abstractPromocijas darbs vadībzinātnē izglītības vadības apakšnozarē izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu nodaļā LU profesores Dr. paed. Ilzes Ivanovas vadībā laika posmā no 2003. gada līdz 2013. gadam. Pētījuma tēmas izvēli noteica augošā nepieciešamība pieaugušajiem zināt valodas, un to mūsdienās viņi var veikt, mācoties neformālās izglītības mācību iestādēs. Pētījuma aktualitāti noteica vajadzība veidot un sniegt atbalstu pieaugušajiem valodu mācīšanās procesā, lai valodu mācīšanās neformālajā izglītībā dotu iespēju viņiem sasniegt vēlamos rezultātus. Promocijas darba mērķis ir izpētīt pieaugušo valodu mācīšanās atbalsta veidošanu un vadību neformālajā pieaugušo izglītībā Latvijā. Balstoties uz teorētiskās literatūras analīzi, promocijas darbā autore analizē atbalsta resursus pieaugušajiem valodu mācīšanās procesā, ievieš jaunus atbalsta resursus un izstrādā pieaugušo neformālajā izglītībā izmantojamu valodu mācīšanās atbalsta vadības modeli. Sevišķa uzmanība tiek pievērsta Eiropas Valodu portfelim kā pieaugušo izglītībā lietotam valodu mācīšanās autonomiju veicinošam instrumentam. Pētījuma bāzi veido pieaugušo mācību centri, valodu mācību centri, starptautisku projektu partneri un Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība. Promocijas darbs izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Darba apjoms kopā ar izmantotās literatūras sarakstu ir 184 lapas.en_US
dc.description.abstractThe doctoral dissertation of Silvija Karklina, “Support for Language Learning and Its Management in Non-formal Adult Education in Latvia”, was worked out in the Education Management sub-branch of Management Science at the Division of Education Sciences of the Department of Education, Psychology and Arts, University of Latvia, under the supervision of Dr. paed., LU professor Ilze Ivanova during the time period from 2003 to 2013. The theme of the research was determined by the growing need of adults to acquire foreign languages; nowadays that need can be met by learning languages in non-formal education. The topicality of the research was defined by the need to achieve positive results by creating and administering support for adults in their process of language learning. Consequently, the purpose is to research the development and management of language learning support for adults in non-formal education in Latvia. On the basis of the review of theoretical literature, the author analyses the available resources for adult support in the language learning process, introduces new resources and develops a model for the management of language learning support resources for adults. Special attention is paid to the European Language Portfolio as a support tool for adult learner autonomy in the foreign language acquisition process. Data were collected in adult learning centres, in language schools, in partner institutions of international projects and from members of the Latvian Adult Education Society. The research was conducted with support from the European Social Fund. The volume of the research paper, including the reference list, is 184 pages. Keywords: non-formal adult education, support for adult language learning, management of support for language learning, European language portfolio, learner autonomy.en_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIzglītības vadībaen_US
dc.subjectNeformālā pieaugušo mācīšanās
dc.subjectatbalsts pieaugušajiem mācīties valodas
dc.subjectValodu mācīšanās atbalsta vadība
dc.subjectEiropas valodu portfelis
dc.subjectmācīšanās autonomija
dc.subjectEducation Management
dc.subjectnon-formal adult education
dc.subjectsupport for adult language learning
dc.subjectmanagement of support for language learning
dc.subjectEuropean language portfolio
dc.subjectlearner autonomy
dc.titleValodu mācīšanās atbalsts un tā vadība neformālajā izglītībā Latvijāen_US
dc.title.alternativeSupport for language learning and its management in non-formal adult education in Latviaen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record