Show simple item record

dc.contributor.advisorNikodemus, Oļģertsen_US
dc.contributor.authorRuskule, Andaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:56:11Z
dc.date.available2015-01-12T06:56:11Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.other30050en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/5179
dc.description.abstractPromocijas darbā raksturots neizmantoto lauksaimniecības zemju apmežošanās process Vidzemē, aplūkoti to ietekmējošie faktori, kā arī integrēti izvērtēti šī procesa ainavu ekoloģiskie un sociālie aspekti. Pirmo reizi Latvijā analizētas ainavas telpiskās struktūras izmaiņas, kas radušās, aizaugot lauksaimniecības zemēm. Pētījumā ir identificēti telpiskā rakstura un sugu sastāva ziņā atšķirīgi aizaugšanas tipi un izvērtēta to saistība ar dažādiem vides apstākļiem. Apzināts iedzīvotāju un ekspertu viedoklis par apmežošanās procesu, tā ietekmi uz ainavas un dabas daudzveidību, kā arī turpmākām izmantošanas iespējām. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, ir sniegti priekšlikumi saistībā ar pamesto lauksaimniecības zemju izmantošanu, kas veicinātu ilgtspējīgas un multifunkcionālas lauku ainavas attīstību.en_US
dc.description.abstractThe doctoral thesis characterises the process of spontaneous afforestation of abandoned agricultural lands in Vidzeme, examines the factors that influence this process, as well as gives an integrative view on the landscape-ecological and social aspects of this process. This is the first study in Latvia, where changes in landscape spatial structure in abandoned agricultural lands are analysed. The study identifies four patterns of afforestation with distinct spatial structure and species composition and assesses their relationship to various environmental factors. Furthermore, opinions of local residents and experts on afforestation, its impacts on landscape and biodiversity, as well as potentials for further use are studied. Based on the research results, the author gives recommendations for sustainable use of abandoned agricultural lands, promoting development of multifunctional rural landscape.en_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectĢeogrāfijaen_US
dc.subjectReģionālā un vides ģeogrāfijaen_US
dc.subjectlauku ainava
dc.subjectmarginalizācija
dc.subjectsekundārā sukcesija
dc.subjectapmežošanās tipi
dc.subjectainavas izmaiņu uztvere
dc.subjectRegional and environmental geography
dc.subjectrural landscape
dc.subjectmarginalization
dc.subjectsecondary succession
dc.subjectafforestation patterns
dc.subjectlandscape perception
dc.titleLauksaimniecības zemju aizaugšanas ainavu ekoloģiskie un sociālekonomiskie aspektien_US
dc.title.alternativeLandscape-ecological and social aspects of natural afforestation of abandoned agricultural landen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record