IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES KOLEKCIJA. PILNTEKSTS PIEEJAMS LU STUDENTIEM U.C. PERSONĀLAM.

Recent Submissions

 • Jauniešu attieksme par vakcināciju 

  Jurjāne, Kintija (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darba tēma – Jauniešu attieksme pret vakcināciju. Tēmas aktualitāte: Jauniešu attieksme pret vakcināciju kopumā ir pozitīvāka, salīdzinot ar vecākām paaudzēm, tomēr izšķir tās jauniešu grupas, kuru attieksme ...
 • Konfilktu vadība māsu komandā 

  Dardika, Olga (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darba temats: KONFLIKTU VADĪBA MĀSU KOMANDĀ Temata aktualitāti pamato apstāklis, ka "konfliktiem ir nelabvēlīga ietekme uz veselības aprūpes speciālistu efektivitāti, pašapziņu, pašpārliecinātību, pašcieņu un ...
 • Pacientu aprūpe ar COVID-19 neiroloģiskām komplikācijām 

  Kušeļeva, Veronika (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darba tēma ir “Pacientu aprūpe ar COVID-19 neiroloģiskām komplikācijām” ir izvēlēta, lai veiktu uzlabojumus aprūpē pacientiem ar neiroloģiskām komplikācijām pēc COVID-19. Sāpes, tirpšana plaukstās un pēdās, ožas ...
 • Latvijā kultivētu Vitis L. ģints drogu (lapu) ekstraktu antioksidatīvās īpašības 

  Pūpola, Anna (Latvijas Universitāte, 2023)
  Vīnkoks ir zināms kultūraugs jau kopš neolīta laika perioda. Vīnkoka lapas tiek izmantotas tradicionālajā medicīnā, jo ir kopš seniem laikiem novērota to spēja ārstēt. Šo ārstniecisko īpašību pamatā ir polifenoliem piemītošās ...
 • Pacientu ar arteriālo hipertensiju līdzestība medikamentu lietošanā 

  Evele, Kseņija (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darba tēma – “Pacientu ar arteriālo hipertensiju līdzestība medikamentu lietošanā”. Paaugstināts asinsspiediens jeb hipertensija ir viena no biežāk sastopamām civilizācijas slimībām, un to sauc par kluso slepkavu. ...
 • Vispārējās aprūpes māsas darba pienākumi ģimenes ārsta praksē 

  Bunce, Linda (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darba tēma ir “Vispārējās aprūpes māsas darba pienākumi ģimenes ārsta praksē”. Tēma ir aktuāla , jo strauji mainās darba pienākumi ģimenes ārstu praksēs. Darba mērķis ir noskaidrot vispārējās aprūpes māsas darba ...
 • Antibakteriālo līdzekļu lietošanas novērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū 

  Skvorcova, Veronika (Latvijas Universitāte, 2023)
  Antibiotikas tiek lietotas ne tikai bakteriālo infekciju ārstēšanai un profilaksei cilvēkiem, bet arī veterinārijā un lauksaimniecībā. Tādēļ mūsdienās patērētais antibiotiku daudzums ir sasniedzis milzīgus apjomus, kā arī ...
 • Ķirurģisko pacientu gaidas un pieredze saistībā ar māsu aprūpi 

  Svikša, Agnese (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darbs “Ķirurģisko pacientu gaidas un pieredze saistībā ar māsu aprūpi” tika veikts ar mērķi noskaidrot atšķirību starp ķirurģisko pacientu gaidām un pieredzi saistībā ar māsu aprūpi. Pacientu gaidu un pieredzes ...
 • Onkoloģijas pacientu dzīves kvalitāte ķīmijterapijas periodā 

  Lepeša, Eva (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darba tēma: Onkoloģijas pacientu dzīves kvalitāte ķīmijterapijas periodā. Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka Latvijā ir veikti vairāki pētījumi par ķīmijterapijas pacientu dzīves kvalitāti, tās uzlabošanas iespējām, ...
 • Dzīves kvalitāte pacientiem pēc bariatrijas operācijas 

  Kučinska, Anita (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darbs " Dzīves kvalitāte pacientiem pēc bariatrijas operācijas" ir aktuāla tēma, jo aptaukošanās ir kļuvusi par būtisku veselības un sabiedrības problēmu, un bariatrijas operācija kā viena no ārstēšanas iespējām ...
 • Aizcietējumu problēma pirmskolas vecuma bērniem 

  Maņiševa, Jūlija (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darba tēma: aizcietējumu problēma pirmskolas vecuma bērniem. Darba mērķis noskaidrot aizcietējumu biežumu pirmsskolas vecuma bērnu vidū, kā arī novērtēt bērnu vecāku zināšanas par aicietējumu. Pētījumā tika veikta ...
 • Geriatrisku pacientu aprūpe stacionāra etapā 

  Savostjanova, Sņežana (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darba tēma: Geriatrisku pacientu aprūpe stacionāra etapā. Pētījuma aktualitāte: Pētījuma aktualitāte ir saistīta ar to, ka vecāka gadagājuma iedzīvotāju kognitīvās, fiziskās un sociālās funkcijas atšķiras no ...
 • Mobings un tā novēršanas iespējas māsu darba vidē 

  Lause-Daģe, Evita (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darba tēma: Mobings un tā novēršanas iespējas māsu darba vidē. Māsu trūkums ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē ir aktuāla problēma. Māsu skaits Latvijā uz 100 000 iedzīvotājiem, salīdzinot ar Eiropas Savienības ...
 • Māsu pieredze par pacientu drošības kultūru stacionārā veselības aprūpē 

  Prudņikova, Lilija (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darba tēma ir “Māsu pieredze par pacientu drošības kultūru stacionārā veselības aprūpē”. Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka neskatoties uz pacientu drošības kustības globāliem uzlabošanas centieniem un virkni ...
 • Veselības pratība zarnu vēža skrīninga izpildē ģimenes ārsta praksē 

  Bērziņa, Ilona (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darba tēma - Veselības pratība zarnu vēža skrīninga izpildē ģimenes ārsta praksē Tēmas aktualitāti pamato, ka pēc statsistikas datiem Latvijā pacientu iesaiste valsts apmaksātā zarnu vēža skrīningā, nav pietiekama. ...
 • Medicīnas māsu emocionālās veselības stāvokļa ietekme uz pacientu aprūpi un saskarsmi 

  Lazovska, Linda (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darba tēma – medicīnas māsu emocionālās veselības stāvokļa ietekme uz pacientu aprūpi un saskarsmi. Maģistra daba tēmas aktualitāti nosaka tas, ka Latvijā pēdējos 12 gados samazinājās medicīnas māsu skaits, bet ...
 • Higiēnas ieradumi un iespējas bezpajumtnieku sociālajā grupā 

  Konošonoka, Sarmīte (Latvijas Universitāte, 2023)
  Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) 2020. gada ziņojumu, pēdējo 10 gadu laikā ir novērojams satraucošs bezpajumtnieku skaita pieaugums pasaulē - 1,6 miljardi cilvēku dzīvo neatbilstošos apstākļos un aptuveni ...
 • Stomas pacienta postoperatīvā aprūpe 

  Ose, Anda (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darba ietvaros “Stomas pacientu postoperatīvā aprūpe” tika veikts pētījums, ar mērķi noskaidrot stomas pacientu aprūpi postoperācijas periodā. Pētījuma hipotēze – Māsas postoperatīvajā periodā pacientiem sniedz ...
 • Vienotā darba apģērba etiķetes ievešana: māsas fiziskās un psiholoģiskās labizjūtas izvērtējums 

  Lavrinoviča, Juzefa (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darba tēma “Vienotā darba apģērba etiķetes ievešana: māsas fiziskās un psiholoģiskās labizjūtas izvērtējums”. Mērķis – noskaidrot, kā obligātais slimnīcas darba apģērbs ietekmē māsu fizisko un psiholoģisko labizjūtu. ...
 • Mentoringa programma māsu praksē daudzprofilu stacionāra 

  Bedrjagina, Nataļja (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darbā tēma ir “Mentoringa programma māsu praksē daudzprofilu stacionāra”. Visa pasaulē saskaras ar pazīstamu un bieži sastopamu problēmu - māsu trūkumu, ko veicina tādi faktori kā darbinieku izdegšana, iedzīvotāju ...

View more