IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES KOLEKCIJA. PILNTEKSTS PIEEJAMS LU STUDENTIEM U.C. PERSONĀLAM.

Recent Submissions

 • Marka evaņģēlija 8:31-38 perikopes ekseģēze 

  Vojeckis, Roberts (Latvijas Universitāte, 2018)
  Šajā darbā esmu centies atklāt (Mk 8: 31 – 38) nozīmi, veicot ekseģēzi un perikopes interpretāciju. Mans darbs sastāvēs no 3 nodaļām, kurās es centīšos atbildēt uz sekojošiem jautājumiem. Ko nozīmē nest krustu un sevis ...
 • Personas identitātes vērtības pretnostatījums „glābējsilīšu” jautājumā Latvijā 

  Straujais, Edvīns (Latvijas Universitāte, 2018)
  Latvija 29.01.16, saņēma ANO Bērnu tiesību komitejas rekomendācijas. Ir tādas kuras attiecas uz ,,glābējsilīti,,. Uzskatu, ,,glābējsilītes,, projektu par veiksmīgu, tas Latvijā sekmīgi darbojas no 08.09.09. Tomēr, ANO ...
 • Draudzes sociālais kapitāls kā resurss indivīda dzīves kvalitātes un rīcībspējas veicināšanai 

  Cēbura, Ieva (Latvijas Universitāte, 2018)
  Šajā darbā tiek izvirzīts uzdevums meklēt veidus, kā draudze var kļūt efektīva, atbildot uz nabadzības problēmu Latvijā. Darba centrā ir indivīda - draudzes locekļa - vajadzība saņemt atbalstu, lai realizētu ...
 • Draudze kā instruments kristīga rakstura veidošanā Stenlija Hauervasa teoloģijā 

  Balode, Ieva (Latvijas Universitāte, 2018)
  Pētījums iepazīstina ar izcilo Amerikas teologu un akadēmiķi Stenliju Hauervasu. Detalizēti tiek pētīta draudzes centralitāte viņa teoloģijā. Darbā tiek aplūkota Hauervasa biogrāfija, kas ir pamats viņa specifiskās teoloģijas ...
 • Reformācija un bērnu kristības 

  Jaunzeme, Ilva (Latvijas Universitāte, 2018)
  Bakalaura darba nosaukums ir “Reformācija un bērnu kristības.” Bakalaura darbs pēta vai teologa Frīdriha Šleiermahera izvirzītais arguments par to, ka bērnu kristības līdz ar Reformāciju vajadzētu atcelt sakrīt ar moderno ...
 • Musulmaņu sieviešu galvassegas nozīme Eiropā 21. gadsimtā 

  Zvaigzne, Deizija (Latvijas Universitāte, 2018)
  Šajā darbā tiek aplūkota parādība, kad 21. gadsimtā reliģiskais atribūts, kā musulmaņu sieviešu galvassega, tiek izaicināts par tā lomu un nozīmi, ko tas pauž islāmā un ārpus tā. Sākotnēji domātas sieviešu pasargāšanai, ...
 • Tibetas stūpu vēsturiskā attīstība un simbolisms 

  Dzelme, Edīte (Latvijas Universitāte, 2018)
  Bakalaura darbā tiek pētīta Tibetas stūpu izcelsme, sākot ar budistu stūpu sākotnējo ģenēzi un attīstību laika periodā no budisma izplatīšanās Centrālāzijā līdz tā ieiešanai Tibetas teritorijā, un beidzot faktoriem, kas ...
 • Žana Žaka Ruso antropodiceja 

  Zemīte, Līga (Latvijas Universitāte, 2018)
  Maģistra darbs “Žana Žaka Ruso antropodiceja” pievēršas franču 18. gadsimta apgaismības autora (1712 – 1778) personībai un idejām. Darba mērķis ir iepazīties ar autora piedāvāto skatījumu par cilvēka un sabiedrības ...
 • Sievietes un pravietošana mūsdienu Vasarsvētku draudzēs Latvijā 

  Juldaševa, Aļija (Latvijas Universitāte, 2018)
  Darba mērķis ir parādīt, veicot pētījumu, vai pravietošana kā tādā ir sastopama mūsdienās Latvijas Vasarsvētku kustības ietvaros, aplūkojot gan vienu konkrētu draudzi “Labā Vēsts”, gan aplūkojot citu draudžu rezultātus, ...
 • Būt atkarīgam no (ne)ticības 

  Garančs, Edmunds (Latvijas Universitāte, 2018)
  Šī darba tēma ir ticības un atkarības (konkrētāk alkoholisma) savstarpējās attiecības un kopīgie jautājumi. Mērķis ir noskaidrot vai ticībai, tās klātbūtnei un attīstībai indivīdā ir kāda nozīme atkarību uzveikšanā. Vai ...
 • Eklesioloģija – katoļu un luterāņu šķērslis vai iespēja? 

  Ginters, Jānis (Latvijas Universitāte, 2018)
  Maģistra darbā “Eklesioloģija – katoļu un luterāņu vienotības šķērslis vai iespēja?” aplūkots piecdesmit gadu Vatikāna un Pasaules Luterāņu federācijas ekumēniskā dialoga sasniegtais izpratnē par Baznīcu, kas vēsturiski ...
 • Ikonoklasms un tā piemēri 20. un 21. gadsimtā 

  Murāne, Linda (Latvijas Universitāte, 2018)
  Izstrādātajā kvalifikācijas darbā par tēmu “Ikonoklasms un tā piemēri 20. un 21. gadsimtā” tiek apskatīti ikonoklasma veidi, par piemēru izmantojot dažus no 20. un 21. gadsimta precedentiem, kad kultūras mantojums ir ...
 • Šinto motīvi Hajao Miazaki animācijas filmā „Gariem līdzi” 

  Latvena, Endija (Latvijas Universitāte, 2018)
  Bakalaura darbā “Šinto motīvi Hajao Miazaki animācijas filmā Gariem līdzi” aplūkota Japāņu izcelsmes režisora Hajao Miazaki slavenākā filma, īpaši pievēršot uzmanību filmas šinto reliģijas motīviem. Darbā veikta filmas ...
 • Pāvela Florenska antropodicejas koncepcija 

  Plūksne, Gunta Inese (Latvijas Universitāte, 2018)
  Pētījuma centrā ir antropodicejas(cilvēka attaisnošanas tēma,kuras risinājuma aktualitāte ir nozīmīga Latvijā un pasaulē.Pētījuma priekšmets-P.Florenska antropodiceja kristīgās antropologijas tēma pareizticības religiskajā ...
 • Svēttapšana: no Mārtiņa Lutera līdz "Liber Concordiae" 

  Pallo, Uģis (Latvijas Universitāte, 2018)
  Bakalaura darbs ir izvēlēts, pamatojoties uz Bībeles tekstiem “Svētieties un esiet svēti, jo es esmu Kungs, jūsu Dievs.” (3. M 20:7) un “Jo ir rakstīts: esiet svēti, jo es esmu svēts!” (1. Pēt 1:16) un par šo tekstu ...
 • Jaunā radījuma (kainē ktisis) jēdziens jūdaismā un Jaunās Derības tekstos 

  Cēburs, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2018)
  Šajā darbā tika apskatīta JD tekstos sastopamās frāzes kaine ktisis saistība ar jūdaisma Radīšanas konceptiem. Darba tēze “Jaunās Radīšanas (καινὴ κτίσις) jēdziens nav tikai Jaunās Derības tekstos balstīta teoloģiska ...
 • D. A. Krosbija dabas reliģijas analīze un izvērtējums 

  Simanovičs, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2018)
  Darbā “D. A. Krosbija Dabas reliģijas analīze un izvērtējums” tiek apskatīts filozofijas profesora Donalda A. Krosbija izstrādātais reliģiskais naturālisms jeb “Dabas reliģija”, kuru viņš uzskata par ateistisku un vienlaikus ...
 • Luterāņu bēru runas Latvijas teritorijā 19. gadsimtā 

  Surska, Viktorija (Latvijas Universitāte, 2017)
  Darba uzdevums ir parādīt luterāņu bēru runu kā literāri teoloģiska žanra daudzveidīgu formu, kas savu kulmināciju Latvijas teritorijā sasniedza tieši 19. gadsimtā, kad strauji attīstījās latviešu nacionālā rakstniecība, ...
 • Pestīšanas Armijas darbības tendences Latvijā pēdējā desmitgadē 

  Plešauniece, Linda (Latvijas Universitāte, 2017)
  Pestīšanas armija pirmsākumos drosmīgi evaņģelizēja zemākajos sabiedrības slāņos un mazināja sociālās atstumtības risku. Tās sauklis bija: „Zupa, ziepes un pestīšana” (tāds tas ir joprojām). Tomēr laika gaitā Pestīšanas ...
 • "Dieva vārds par savaldību un augšāmcelšanos": seksuālā askētisma nozīme Pāvila un Teklas darbos 

  Andrejevs, Ņikita (Latvijas Universitāte, 2017)
  PTd ir plašāko Pd korpusa daļa. Šis teksts tapa 2. gs. m. ē. beigās un runā par to, ka jaunava Tekla seko apustuļa Pāvila mācībai, kurai ir izteikti askētiskais raksturs. Saskaņā ar pilsētas likumiem tai jāapprec vīrietis ...

View more