IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES KOLEKCIJA. PILNTEKSTS PIEEJAMS LU STUDENTIEM U.C. PERSONĀLAM.

Recent Submissions

 • Anglikāņu Baznīcas Svētā Pestītāja draudzes Rīgā Zupas virtuves koncepcija 

  Ņizins, Pāvels (Latvijas Universitāte, 2019)
  Šīs darbs ir pētījums par Anglikāņu Baznīcas Svētā Pestītāja draudzes Rīgā sociālu kalpošanu. Pētījumā izvirzītais mērķis – izpetīt anglikāņu draudzes zupas virtuves darbu un identificēt tas koncepciju. Darbā izmantotās ...
 • Vēsturiskais un teoloģiskais fons eksorcisma iekļaušanai kristību rituālā Baznīcā III gs. 

  Gaļperns, Aleksejs (Latvijas Universitāte, 2019)
  Šī darba nosaukums ir “Vēsturiskais un teoloģiskais fons eksorcisma iekļaušanai kristību rituālā Baznīcā III gs.”. Šajā darbā uzmanība ir veltīta eksorcisma iekļaušanai kristību rituālā Baznīcā III gadsimtā. Tajā tiek ...
 • Centrētības lūgšana 

  Kronbergs, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darbs "Centrētības lūgšana" apskata un analizē centrētības lūgšanas praksi un teoloģiju. Lai arī centrētības lūgšana tiek pozicionēta kā kristīga, tomēr tās prakses un teoloģijas formulējumi raisa jautājumus par ...
 • Aleksandrijas Klementa logosa teoloģija platonisma tradīcijas kontekstā 

  Briška, Bella (Latvijas Universitāte, 2019)
  Darba nosaukums ir “Aleksandrijas Klementa logosa teoloģija platonisma tradīcijas kontekstā.” Šis darbs ir pētījums par Aleksandrijas Klementa logosa teoloģijas izcelsmi un tās iederību platonisma tradīcijā. Darba gaitā ...
 • Metodistu kustības raksturīgākās iezīmes Anglijā 18. gadsimtā 

  Dobele, Anna (Latvijas Universitāte, 2019)
  Darba tēma ir “Metodistu kustības raksturīgākās iezīmes Anglijā 18.gadsimtā”. Darbā tiek apskatītas šai kustībai raksturīgākās pazīmes, vadlīnijas, kā arī tajos iekļautā teoloģija par Dieva žēlastību. Darba saturs veido ...
 • Misionārā darba izpratne žurnālā „Ārmisija” (1928-1940) 

  Ēce, Kristīna (Latvijas Universitāte, 2019)
  Šī darba mērķis ir pētīt Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas izdoto žurnālu „Ārmisija” (1928-1940), lai analizētu, kādu informāciju žurnāls sniedz lasītājiem par misijas darbu un kādi motīvi tiek lietoti, lai motivētu ...
 • Ikonostasa ikonogrāfiskie risinājumi Latgales un Vidzemes pareizticīgo baznīcās 19. gadsimtā – 20. gadsimta sākumā 

  Bistere, Anita (Latvijas Universitāte, 2019)
  Šajā darbā ir izvirzīts mērķis noskaidrot, cik precīzi Latvijas teritorijā celto pareizticīgo dievnamu interjerā tiek ievēroti vispārpieņemtie ikonostasu veidošanas kanoni. Pareizticīgo baznīcu dievnami no citām kristīgajām ...
 • "Mesijas, Jāzepa dēla” jēdziens Pāvila 1. vēstulē korintiešiem 11:23-26 

  Cēburs, Emīls (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darbs ir veltīts “Mesijas Jāzepa dēla” paplašinātā jēdziena izpētei un skaidrojumam Pāvila 1. vēstules Korintiešiem 11. nodaļā no 23.-26. pantam. Pētījuma objekts ir vēstules Korintiešiem 11. nodaļā minētie Pāvila ...
 • Mārtiņa Lutera pedagoģiskie uzskati 16. gadsimta izglītības kontekstā 

  Ozoliņš, Gvido (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darba aktualitāte ir saistīta ar nepieciešamību saskatīt protestantu reformācijas dziļās saknes vēlajos viduslaikos. Jauni secinājumi būtu izmantojami ekumēniskajā dialogā, kā arī neļautu reformāciju lietot ...
 • Grāmatu kultūra Tibetas budismā 

  Guseinovs, Seimurs (Latvijas Universitāte, 2019)
  Grāmata ir kaut kas vairāk nekā tikai reliģisko doktrīnu avots, tā drīzāk ir daļa no rituālas prakses, kura iedarbojas uz pieredzi. Tas ir sakrāls objekts jeb relikvija, kurš iemieso sevī Budas prātu un ķermeni materiālā ...
 • Dziedināšana un izlīgums totalitāras pagātnes pārvarēšanā 

  Lansdovne, Ineta (Latvijas Universitāte, 2019)
  20. gadsimts ir atstājis dziļas brūces daudzās tautās, tai skaitā Latvijā. Darbā “Dziedināšana un izlīgums totalitāras pagātnes pārvarēšanā” tiek apskatīts viens no būtiskiem elementiem sociāla izlīguma veicināšanā un ...
 • “Donavas septītnieka” notikuma motivācija un konsekvences sieviešu ordinācijas jautājuma aktualizēšanā Romas katoļu baznīcā 

  Jenča, Annija (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darbs “Donavas septītnieka notikuma motivācija un konsekvences sieviešu ordinācijas jautājuma aktualizēšanā Romas katoļu baznīcā” pievērš uzmanību aktuālam jautājuma par sieviešu ordinācijas iespējamību Romas ...
 • Lūgšanu krelles kristietības tradīcijā 

  Cīrule, Sarmīte (Latvijas Universitāte, 2019)
  Darbs ir par lūgšanu krellēm kristietības tradīcijā un lūgšanu kreļļu materiālo un garīgo aspektu. Pētījuma mērķis ir izprast to nozīmi lūgšanu praksē dažādās kristīgajās konfesijās. Tika apskatītas lūgšanas, lūgšanu kreļļu ...
 • Marka evaņģēlija 8:31-38 perikopes ekseģēze 

  Vojeckis, Roberts (Latvijas Universitāte, 2018)
  Šajā darbā esmu centies atklāt (Mk 8: 31 – 38) nozīmi, veicot ekseģēzi un perikopes interpretāciju. Mans darbs sastāvēs no 3 nodaļām, kurās es centīšos atbildēt uz sekojošiem jautājumiem. Ko nozīmē nest krustu un sevis ...
 • Personas identitātes vērtības pretnostatījums „glābējsilīšu” jautājumā Latvijā 

  Straujais, Edvīns (Latvijas Universitāte, 2018)
  Latvija 29.01.16, saņēma ANO Bērnu tiesību komitejas rekomendācijas. Ir tādas kuras attiecas uz ,,glābējsilīti,,. Uzskatu, ,,glābējsilītes,, projektu par veiksmīgu, tas Latvijā sekmīgi darbojas no 08.09.09. Tomēr, ANO ...
 • Draudzes sociālais kapitāls kā resurss indivīda dzīves kvalitātes un rīcībspējas veicināšanai 

  Cēbura, Ieva (Latvijas Universitāte, 2018)
  Šajā darbā tiek izvirzīts uzdevums meklēt veidus, kā draudze var kļūt efektīva, atbildot uz nabadzības problēmu Latvijā. Darba centrā ir indivīda - draudzes locekļa - vajadzība saņemt atbalstu, lai realizētu ...
 • Draudze kā instruments kristīga rakstura veidošanā Stenlija Hauervasa teoloģijā 

  Balode, Ieva (Latvijas Universitāte, 2018)
  Pētījums iepazīstina ar izcilo Amerikas teologu un akadēmiķi Stenliju Hauervasu. Detalizēti tiek pētīta draudzes centralitāte viņa teoloģijā. Darbā tiek aplūkota Hauervasa biogrāfija, kas ir pamats viņa specifiskās teoloģijas ...
 • Reformācija un bērnu kristības 

  Jaunzeme, Ilva (Latvijas Universitāte, 2018)
  Bakalaura darba nosaukums ir “Reformācija un bērnu kristības.” Bakalaura darbs pēta vai teologa Frīdriha Šleiermahera izvirzītais arguments par to, ka bērnu kristības līdz ar Reformāciju vajadzētu atcelt sakrīt ar moderno ...
 • Musulmaņu sieviešu galvassegas nozīme Eiropā 21. gadsimtā 

  Zvaigzne, Deizija (Latvijas Universitāte, 2018)
  Šajā darbā tiek aplūkota parādība, kad 21. gadsimtā reliģiskais atribūts, kā musulmaņu sieviešu galvassega, tiek izaicināts par tā lomu un nozīmi, ko tas pauž islāmā un ārpus tā. Sākotnēji domātas sieviešu pasargāšanai, ...
 • Tibetas stūpu vēsturiskā attīstība un simbolisms 

  Dzelme, Edīte (Latvijas Universitāte, 2018)
  Bakalaura darbā tiek pētīta Tibetas stūpu izcelsme, sākot ar budistu stūpu sākotnējo ģenēzi un attīstību laika periodā no budisma izplatīšanās Centrālāzijā līdz tā ieiešanai Tibetas teritorijā, un beidzot faktoriem, kas ...

View more