Show simple item record

dc.contributor.authorMantiniece, Ilga
dc.date.accessioned2020-11-26T07:47:01Z
dc.date.available2020-11-26T07:47:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2500-9923
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52946
dc.descriptionBibliotēka kā atmiņas institūcija ir atbildīga par savas ‘jumta organizācijas’ kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai. Latvijas Universitātes Bibliotēkas rūpju lokā ir ne tikai LU informacionālais nodrošinājums ikdienā, bet arī pašas Universitātes intelektuālais, zinātniskais un kultūras mantojums ilglaicīgā aspektā. Ar iespējami pilnīgāku ar Universitāti, tās darbību un cilvēkiem saistītu materiālu uzkrāšanu ir par maz, tie ir arī jāapkopo, jāsistematizē, jāapstrādā, jādara pieejami un visbeidzot - jāpopularizē, lai informācija nonāktu apritē un pavērtu iespējas tā tālākai izmantošanai, izpētei, zināšanai, nevis iegultu putekļos. Bibliotēkas devums, kāds pirms pāris gadu desmitiem nebija iedomājams, ir tās veidotie digitālie produkti. LU e-resursu repozitorijā ietvertas tādas kolekcijas ar digitalizētiem materiāliem kā LU Raksti kopš to pirmsākumiem, LU disertācijas un promocijas darbi, atsevišķu struktūrvienību izdevumu kolekcijas, vairākas tematiskās kolekcijas no vēsturiskajiem bibliotēkas krājumiem u.tml. LU portāla Bibliotēkas sadaļā pieejamas ap pussimts virtuālo izstāžu, kas tematiski skar LU vēsturi, LU personības, LU intelektuālos sasniegumus publikācijās (ikgadēji kopš 2009. gada), LU Bibliotēkas dārgumus utt. Protams, tiek veidotas arī tradicionālās izstādes uz LU kultūrvēsturiskā mantojuma bāzes, no kurām arī būtu vēlams saglabāt saglabāt informāciju gan par vizuālo, gan faktoloģisko materiālu, jo tajās tiek ieguldīts vērā ņemams pētnieciskais darbs no pašas Bibliotēkas puses. Materiāla pieejamība caur elektronisko vidi dod lielākas iespējas ar to iepazīties un ar to strādāt tālāk. Tas attiecas ne tikai uz digitalizētajiem izdevumiem no Bibliotēkas krājuma, bet arī jebkuru materiālu, ar kuru tiek uzrunāts potenciālais interesents. Dažkārt rodas jautājums, vai bibliotēkai prioritārs ir lietotājorientēts vai vienkārši arhivējošs uzdevums. Diemžēl ir grūti atrast kompromisu starp orientēšanos uz studentu auditoriju un nopietnu akadēmisko vidi - tas prasa dažādas izteiksmes formas. Jebkurā gadījumā tas saistīts ar savas iestādes identitāti - tās izpratni un arī veidošanu, tai skaitā identitāti publicitātes materiālos.en_US
dc.description.abstractAs a memory institution, a library is responsible for the preservation and public availability of the cultural heritage of its umbrella organization. For example, the Library of the University of Latvia is concerned not only with UL's information provision on a daily basis, but also with its intellectual, scientific and cultural heritage from a long-term perspective. It is not enough to just accumulate a large collection of material related to the University; rather materials should be carefully selected, systematised, processed, analysed, made available and ultimately publicized for further use and research. A large amount of material is included in the UL's e-resource repository and in the UL Library section of the UL’s internet portal, covering the history and personalities, intellectual achievements, publications and treasures of UL Library. Traditional exhibitions, based on the cultural and historical heritage of the UL are also created and in these is invested a considerable amount of research work from the Library itself. The question arises whether the library has a user-oriented or simply archiving task. It is difficult to find a compromise between the student orientated and a serious academic environment to show the information of both visual and factological material. It is related to the identity of the institution, including the publicity materials, but it requires different forms of expression.en_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherLatvijas Kultūras Akadēmijaen_US
dc.relation.ispartofseriesKrustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi;2019
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Cultural heritage and cultural productionen_US
dc.subjectUniversity of Latviaen_US
dc.subjectLibrary of ULen_US
dc.subjectcultural heritageen_US
dc.subjectexhibitionsen_US
dc.subjecttarget audienceen_US
dc.subjectLatvijas Universitāteen_US
dc.subjectLU Bibliotēkaen_US
dc.subjectkultūrvēsturiskais mantojumsen_US
dc.subjectizstādesen_US
dc.subjectmērķauditorijaen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Historyen_US
dc.titleLatvijas Universitātes kultūrvēsturiskais mantojums izstādēs: Bibliotēkas versijaen_US
dc.title.alternativeCultural Heritage of the University of Latvia in its Exhibitions: the Library Versionen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record