Now showing items 1-10 of 1

  Aesthetics - bibliographical index (1)
  Biobibliogrāfiskie rādītāji (1)
  Estētika - bibliogrāfiskais rādītājs (1)
  Filozofija - bibliogrāfiskais rādītājs (1)
  Filozofijas zinātņu profesori Latvijas Univesitātē (1)
  History of the University of Latvia (1)
  HUMANITIES and RELIGION (1)
  HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects (1)
  HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::Philosophy subjects (1)
  Kultūras socioloģija - bibliogrāfiskais rādītājs (1)