Now showing items 1-1 of 1

    • Diazonamīda A neciklisko analogu sintēze 

      Vasiļevska, Anna (Latvijas Universitāte, 2019)
      Diazonamīda A neciklisko analogu sintēze. Vasiļevska A., zinātniskie vadītāji: prof., Dr. chem. Sūna E., Mg. chem. Kazak M. Maģistra darbs, 78 lappuses, 70 attēli, 6 tabulas, 81 literatūras avots. Latviešu valodā. Darbā ...