Now showing items 1-2 of 2

  • 1,3-Oksazol-5(4H)-ona iegūšana no asparagīna 

   Otto, Reinis (Latvijas Universitāte, 2018)
   1,3-Oksazol-5(4H)-ona iegūšana no asparagīna. Otto R., zinātniskais vadītājs doc. Igors Kļimenkovs. Bakalaura darbs, 35 lappuses, 12 attēli, 1 tabula, 18 literatūras avoti, 7 pielikumi. Latviešu valodā. Darbā pētīti ...
  • 5(4H)-Oksazolonu iegūšana no cisteīna 

   Štrāla, Signija (Latvijas Universitāte, 2018)
   5(4H)-Oksazolona iegūšana no cisteīna. Štrāla S., zinātniskais vadītājs Dr. ķīm., doc. Kļimenkovs I. Kursa darbs organiskajā ķīmijā, 39 lappuses, 10 attēli, 5 tabulas, 32 literatūras avoti, 4 pielikumi. Latviešu valodā. ...