Now showing items 1-1 of 1

    • 3H-1,2-Benzoksatiepīna-2,2-dioksīda arilatvasinājumu sintēze 

      Balašova, Anastasija (Latvijas Universitāte, 2019)
      3H-1,2-Benzoksatiepīna-2,2-dioksīda arilatvasinājumu sintēze. Balašova A., zinātniskie vadītāji MSc. ķīm. Pustenko A. un Dr. ķīm., doc. Kļimenkovs I. Bakalaura darbs, 43 lappuses, 19 attēli, 9 tabulas, 27 literatūras avoti. ...