Now showing items 1-1 of 1

    • Imidazolija sāļu ietekme dažās kondensācijas reakcijās 

      Ozola, Amanda (Latvijas Universitāte, 2017)
      Imidazolija sāļu uzbūves ietekme dažās kondensācijas reakcijās. Ozola A., darba vadītājs Dr.h.ķīm., prof. Zicmanis A. Maģistra darbs, 57 lappuses, 7 attēli, 10 tabulas, 76 literatūras avoti, 1 pielikums. Latviešu valodā. ...