Recent Submissions

 • Pārskats par lasītāju apkalpošanu Latvijas Universitātes Bibliotēkā padomju periodā 

  Klūga, Vēsma (2020)
  Raksts izveidots uz LU 78. zinātniskajā konferencē, Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijā prezentētā referāta bāzes un sniedz ieskatu lasītāju apkalpošanas tendencēs toreizējā Latvijas Valsts universitātes ...
 • Informācijpratība doktorantūras studentiem 

  Rozenberga, Gita (2019)
  Konferences ziņojumā izklāstīts apkopojums par doktorantūras studentu informacionālām vajadzībām studijās un pētniecības darbā. Autore apkopojusi atziņas no zinātniskās literatūras bibliotēkzinātnes un izglītības jomās, ...
 • Grāmatu likteņi gadu ritējumā 

  Mantiniece, Ilga (2020)
  Latvijas Universitātes Bibliotēkas simtgadei veltītajā Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijā LU ikgadējā zinātniskajā konferencē tiešsaistē prezentētie slaidi un pavadteksts ar nedaudz nostaļģisku nosaukumu ...
 • Latvijas Universitātes Bibliotēkas sadarbības iespējas gadsimta griezumā (1919-2019) 

  Gavare, Daina (2020-10-09)
  Latvijas Universitātes 78. zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdes ietvaros sniegts ieskats LU Bibliotēkas vēsturē no tās dibināšanas brīža līdz par šodienai. Ziņojuma tēma veltīta ...