Show simple item record

dc.contributor.advisorNovikova, Irinaen_US
dc.contributor.authorValters, Rihardsen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Moderno valodu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T10:07:16Z
dc.date.available2015-03-23T10:07:16Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.other15384en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/6385
dc.description.abstractBakalaura darba galvenais mērķis ir analizēt postmodernās intertekstualitātes aspektus, realitātes konstrukcijas un rekonstrukcijas, un vēstures dekonstrukcijas aspektus britu postmodernista, rakstnieka, literāta, teorētiķa un vairāku literāro prēmiju ieguvēja Pītera Akroida daiļradē. Šajā darbā ir apskatīti, salīdzināti, pretstatīti un analizēti divi Akroida romāni, proti, „Čatertons” (1987) un „Havksmūrs” (1985). Abus šos daiļdarbus ir slavinājuši un atzinuši kritiķi, kā arī tie ir plaši analizēti. Šie romāni satur visas postmodernisma literatūrai raksturīgākās īpašības, un žanrs, kādā tie ir sarakstīti, tiek saukts par historiogrāfisko metaromānu. Šajā bakalaura darbā tiek sniegts ieskats par postmodernismu kā kultūras un politisko procesu, kas radās 20. gadsimta vidū. Darbā tiek sniegta un pētīta informācija par to, kādi ir bijuši priekšnoteikumi tā veidošanās un rašanās pamatā, kā arī tajā tiek aplūkotas svarīgākās postmodernisma teorijas kultūras, literatūras un valodu pētījumos. Intertekstualitāte kā svarīga postmodernās literatūras sastāvdaļa tiek aplūkota un pētīta šā darba trešajā daļā. Historiogrāfiskais metaromāns kā žanrs, tā veidošanās priekšnoteikumi, kā arī uzdevumi un problēmas mūsdienās ir aplūkoti darba otrajā daļā. Abos romānos „Čatertons” (1987) un „Havksmūrs” (1985) sižets saistīts ar izmeklēšanu, taču šie darbi nav detektīvromāni to klasiskajā izpratnē. Turklāt abiem daiļdarbiem piemīt sarežģīts hronotops, kas izpaužas stāstījuma pārejā no viena vēsturiskā laikmeta uz otru, dekonstruējot pagātni un rekonstruējot tagadni, atsaucoties uz konkrētajām vēsturiskajām personībām un notikumiem, kas savijušies ar izdomātiem tēliem un notikumiem.en_US
dc.description.abstractThe main aim of the bachelor’s paper is to analyse the aspects of postmodern intertextuality and (re)construction of reality and (de)construction of history in the literary works of Peter Ackroyd, a British postmodernist, writer, theorist, literature specialist and a winner of several awards in literature. Two of his novels have been dealt with, compared, contradistinguished and analysed in the paper, namely, “Chatterton” (1987) and “Hawksmoor” (1985). Both the literary works have been praised, recognised by the critics and analysed worldwide. The novels comprise all the features of postmodernist writing, and their genre is called the historiographical metanovel. The bachelor’s paper gives an outline of postmodernism as a cultural and political process that emerged in the middle of the 20th century. It furnishes and examines the information about the conditions for its emergence and outlines the major theories of postmodernism in cultural, literary and language studies. Intertextuality as an important element of a postmodern literary production has been dealt with and examined in the third chapter of the paper. The genre of the historiographical metanovel, its emergence as well as its aims and challenges nowadays have been addressed in the second chapter of the paper. In both the novels “Chatterton” (1987) and “Hawksmoor” (1985), a plot is focused on investigation; however, these texts are not detective stories in their classical conception. Furthermore, both the narratives have a complex chronotope, manifested in the narrative transition from one historical time to another, deconstructing the past and reconstructing the present, referring to the particular historical characters and events having been combined with those of the fictional characters and events.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFiloloģijaen_US
dc.titlePostmodernā intertekstualitāte, realitātes un vēstures konstrukcija, rekonstrukcija un dekonstrukcija Pītera Akroida romānā "Čatertons"en_US
dc.title.alternativePostmodern Intertextuality and (Re/De)Construction of Reality and History in Peter Ackroyd's Novel "Chatterton"en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record