Recent Submissions

 • Vergilija Eneīda 

  Šabaļina, Jekaterina; Buša, Irina (2023-03-23)
  Izstāde „Vergilija Eneīda” tematiski papildina un turpina Vergilija Eneīdas pasaules lasījumu norises. Vergilijs – viens no ievērojamākajiem Senās Romas literatūras zelta laikmeta pārstāvjiem. Vergilijs tika augstu vērtēts ...
 • Lāčplēša tēma latviešu apziņā, literatūrā, mākslā un LU mācībspēku pētījumos 

  Valpētere, Māra; Some, Agra (2022-11-14)
  Atzīmējot Andreja Pumpura eposa “Lāčplēsis” 135. gadadienu, kas aprit 2023. gada jūnijā, Humanitāro zinātņu bibliotēkā tika izveidota izstāde "Lāčplēša tēma latviešu apziņā, literatūrā, mākslā un LU mācībspēku pētījumos". Eposs ...
 • “Copia sententiarum verborumque Latinorum Caroli Müchlenbach” un Kārļa Mīlenbaha (1853-1916) devums latviešu valodniecībā: izstādes materiāli 

  Valpētere, Māra; Some, Agra (Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2022-09-26)
  Izstāde ““Copia sententiarum verborumque Latinorum Caroli Müchlenbach” un Kārļa Mīlenbaha (1853 – 1916) devums latviešu valodniecībā” veltīta diviem notikumiem, ko atzīmējam 2023. gadā – izcilā latviešu valodnieka Kārļa ...
 • Profesorei Maijai Kūlei veltīta jubilejas izstāde 

  Zemaityte, Jolanta; Alekšūne, Ilze (Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2016-04-28)
  Izstādē vienkopus apskatāmas prof. Maijas Kūles monogrāfijas, lasāmas autores domas par tām, izdevumi, kuriem profesore bijusi zinātniskā redaktore. Apkopota statistika par publikācijām Latvijas izdevumos, informācija par ...
 • Mirklis 100 gadi: Latvijas Universitātes Bibliotēka 1919 -2019 : izstādes plakāti 

  Latvijas Universitātes Bibliotēka (2019-11)
  LU Bibliotēkas veidotā stendu izstāde “Mirklis 100 gadi: Latvijas Universitātes Bibliotēka 1919 -2019” ir veltīta Latvijas Universitātes 100. gadadienai un ir pēdējā izstāžu sērijā. Lai gan Latvijas Universitātes Bibliotēkas ...
 • ”Verba volant, scripta manent: LU Juridiskās fakultātes sākotne”: izstādes plakāti 

  Veigura, Ilze; Kiopa, Lelde (2019-10)
  Latīņu teiciens "Verba volant, scripta manent" vēsta, ka teiktais izgaist, bet rakstītais paliek. Ar izstādi LU Bibliotēka sveic LU Juridisko fakultāti simtgadē. Juridiskās fakultātes saknes ir saistītas ar Latvijas ...
 • Teoloģijas fakultātes izdevuma "Ceļš" jubileja: izstādes plakāti 

  Veigura, Ilze; Bekmane, Ieva; Krišjāne-Reinika, Baiba; Kiopa, Lelde; Blūma, Agra (2020-02)
  LU Bibliotēkas veidotā izstāde ataino izdevuma vēsturi no 1935. gadā publicētā pirmā numura līdz 2018. gadam. Izstādē iespējams iepazīties ar statistikas datiem par abiem izdevuma iznākšanas periodiem (no 1935. līdz 1940. ...
 • "Mani gadi uz mani neattiecas": Jura Cālīša jubilejas izstāde 

  Blūma, Agra; Bekmane, Ieva; Krišjāne-Reinika, Baiba (2019-12)
  Lai atzīmētu nozīmīgo dzīves jubileju un apzinātu Jura Cālīša personības plašumu, Latvijas Universitātes Bibliotēka izveidoja Jura Cālīša jubilejas izstādi. Izstādes radošā komanda izskatīja 240 publikācijas, kurās ...
 • Latvijas Vēstures Institūta Žurnālam - 80 

  Žemaitīte, Jolanta (2017)
  Latvijas Universitātes Bibliotēkas virtuālās izstādes materiāls. Par godu Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla 80 gadu jubilejai izveidota virtuālā izstāde atspoguļo izdevuma attīstību no tā pirmsākumiem 1937. gadā līdz ...
 • Volejbols Latvijas Universitātē 

  Žemaitīte, Jolanta (2019)
  2019. gadā, sagaidot augstskolas 100. jubileju, Latvijas Universitātes Bibliotēka izveidoja virtuālo izstādi “Pēc mirkļa 100 gadi: LU Sports”. Publikācija “Volejbols Latvijas Universitātē” izstrādāta apkopojot šīs izstādes ...
 • Pēc mirkļa 100 gadi: LU Sports 

  Kupce, Marika (2018-09-28)
  LU Bibliotēkas izstāde “Pēc mirkļa 100 gadi: LU Sports” tapusi, sagaidot augstskolas 100. jubileju 2019. gadā. Šajā izstādē atspoguļota LU sporta attīstība no LU dibināšanas 1919. gadā līdz 2018.gadam. Izstādē sniegts ...
 • Kamils Ramans : izstāde Kamila Ramana simtgades piemiņai 

  Alkšbirze, Rita; Sniedze, Elīna (2017-04-30)
  2017. gada 30. aprīlī ievērojamais docents un pētnieks Kamils Ramans svinētu 100 gadu jubileju. LU Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēka sadarbībā ar LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti piedāvā iepazīties ar izstādi ...
 • Latvijas zinātnieku gaitas mālu un keramikas izpētē 

  Alkšbirze, Rita; Elīna, Sniedze (2018-01-29)
  Izstāde veidota LU 76.starptautiskās konferences un 2.starptautiskā un starpdisciplinārā simpozija “Clay and Ceramics 2018” ietvaros, lai rosinātu atzīmēt un pieminēt Latvijas mālu un keramikas zinātnieku sasniegumus, kā ...
 • Kūdra un sapropelis 

  Alkšbirze, Rita; Mežinska, Zita (2017-01-31)
  Zemes dzīļu resursi – kūdra un sapropelis ir Latvijas dabas bagātības, kurām veltīta LU 75. zinātniskās konferences “Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana” apakšsekcija “Kūdras un sapropeļa ilgtspējīga ...
 • Pēc diviem mirkļiem 100 gadi. Rektoru galerija : izstādes plakāti  

  Latvijas Universitātes Bibliotēka (Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2017)
 • Pēc septiņiem mirkļiem 100 gadi : izstādes plakāti 

  Latvijas Universitātes Bibliotēka (2012)
 • Pēc sešiem mirkļiem 100 gadi : izstādes plakāti 

  Latvijas Universitātes Bibliotēka (2013-10)
 • Pēc 5 mirkļiem 100 gadi: bibliotēku dārgumi : izstādes buklets 

  Latvijas Universitātes Bibliotēka (2014-10)
 • CRIS (Current research information system), CRIS Slovēnijā – SICRIS 

  Ranka, Sandra (2012-07-27)
  Ziņojumā ietverts zinātniskās informācijas sistēmas CRIS (Current research information system) raksturojums un tās izmantošanas iespējas pētnieciskās darbības novērtēšanā un zinātniskās darbības atspoguļošanā, kā arī sniegts ...
 • Atzinums par Latvijas Universitātes Bibliotēkas akreditāciju 

  Latvijas Bibliotēku padome; Latvijas Republikas Kultūras ministrija (2012-07-17)
  Atzinumā par Latvijas Universitātes Bibliotēkas akreditāciju ietverts vērtējums par Bibliotēkas darbību no 2006. līdz 2011. gadam. Ziņojumā raksturota Bibliotēkas darbības stratēģija, finansējums, materiāli tehniskā bāze, ...

View more