Šajā kolekcijā apkopoti vairāku semināru materiāli: -„Institucionālais repozitārijs pētniecības attīstībai un zinātniskās informācijas pieejamībai” (2011. gada 28. oktobris) / Workshop on "Institutional research repository for the development and availability of scientific information" (28th October, 2011.) - Seminārs "Atbalsti Open Access kustību un piedalies institucionālo repozitāriju veidošanā" Latvijas augstskolu pārstāvjiem 2012.gada 23. martā. - Open Access nedēļas seminārs " Brīvpieejas e-resursu puiblicēšana: iespējas un attīstība" (2012.g. 26.oktobris)

Recent Submissions